Annonse
Annonse
Frank Sve. Foto: Fremskrittspartiet.
Frank Sve. Foto: Fremskrittspartiet.

Romsdals budstikke, nører opp under fogderidstrid !

At også Romsdals budstikke er oppteken av Frank Sve og FrP er tydeleg.

Tydeleg er det også at ein overhode ikkje er interessert i å setje seg inn i realiteten i vårt forslag ang fordeling av funksjonar og stillingar i den nye Møre og Romsdal regionen.

Når ein i tillegg til Romsdals budstikke sin leiar, også ser at regionrådet tek laus, må vi ha vore i nærheita av «10,9»i blinken, for makan til reaksjon skal en leite lenge etter.

I Møre og Romsdal fylke sitt omstillingsprosjekt 2020, er det lagt opp til at det skal fordelast oppgåver og stillingar mellom dei tre byane Ålesund, Molde og Kristiansund.

Fylkestinget har også vedteke at stillingar i samanheng med regionreforma, SKAL fordelast mellom dei tre byane, dette etter framlegg frå Jon Aasen og fleirtalet i fylket sist år.

Det er i denne samanhengen vi har peika på at dimensjonering av dette må kome som bestilling til fylkesrådmannen no, og 80-100 årsverk bør fordelast.

FrP har som primærstandpunkt å leggje ned fylkeskommunen, på same måte som Høgre også har dette standpunktet. Vi meiner at så lenge det er fleirtal for tre forvaltningsnivå, så bør den nye regionen fordele sine funksjoner og tilsette i alle dei tre byane her i fylket.

Eg registrerer at Romsdals budstikke er akkurat like « trongsynt» som ein del andre som også meiner at det meste ang. den nye regionen Møre og Romsdal, skal ligge i Molde.

Ei slik haldning er ivertfall med på å nøre opp under fogderistrid, så her kan jaggu Romsdals budstikke sjå seg sjølv i speilet.

Så er det ikkje fyste gongen FrP eller underteikna har vorte forsøkt sverta av regionsavisa Romsdals budstikke. Det er vel slik, at dykk ikkje har så mykje anna å skrive om, en å hamre laus på Sunnmøringane i fylkespolitikken og FrP.

Korleis Romsdals budstikke sin ledelse har tenkt å agere, når det ein gong vert aktuelt å skaffe seg støtte i Romsdalen for større samferdselsprosjekt, når dykk openbart gjer det dokke kan for å sverte det prosjektet som er prioritet nr 1 her i fylket, nemleg Nordøyvegen.

Å forsøke å henge meg ut fordi eg arbeidar for Nordøyvegen, burde vel danne grunnlaget for at Romsdals budstikke gjorde det samme mot gruppeleiarane i Høgre, AP, KrF, SP og inkludert alle dei 7 andre som støtta Nordøyvegen i fylkesutvalget.

Men neida, ikkje eit « pip» negativt om noken andre enn FrP. Egentlig ikkje så rart, då vi veit at dei fleste journalistar ikkje akkurat er «blå», men Romsdals budstikke trenger då ikkje bevise det så grundig, kvar dei høyrer heime i det politiske landskapet.

At Romsdals budstikke forsøker å sverte meg og FrP for at vi kjemper for dette samferdselsprosjektet, fengsel på Sunnmøre som eit samla fylkesting har prioritert, og rettferdig fordeling i fylket av ressursane i fylkeskommunen, beviser vel berre det eg har påstått.

«Sterke krefter» arbeider mot Sunnmøre og Nordmøre i desse og andre saker, ei rolle Romsdals budstikke har teke på ein fortreffelig god måte.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse
Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte