fbpx
Annonse
Annonse
Bengt G. Eriksson, Leder i Senterpartiets Fagligpolitiske utvalg. Foto: Privat
Bengt G. Eriksson, Leder i Senterpartiets Fagligpolitiske utvalg. Foto: Privat

Av: Bengt G. Eriksson, Leder i Senterpartiets Fagligpolitisk utvalg i Møre og Romsdal

Fagligpolitisk utvalg arbeider med arbeidsliv og pensjonsspørsmål og presenterer i dette innlegget, partiets pensjonsplattform.

Ved innføringen av pensjonsreformen i 2011 endret hele fundamentet med pensjon. Begreper som levealdersjustering, alleårsregel og inntektsmessig underregulering ble begreper i dagligtalen. Fagbevegelsen sa ja til og garanterte for pensjonsreformen allerede i 2005. De var garantisten for reformen.

Denne reformen har skapt stor strid innad i fagbevegelsen. Bakgrunnen for reformen har vært mangel på arbeidskraft og at den enkelte arbeidstaker må stå lengere i jobb.

SP sluttet seg også til Pensjonsreformen gjennom pensjonsforliket i 2008. Dette forliket hadde en varighet på 10 år.

I dag er situasjonen motsatt og Norge har over 100.000 arbeidsledige og mere enn nok arbeidskraft. I dag ser vi mye mere av konsekvensene av reformen og for SP er det viktig at vi ikke lager en ny fattig klasse av pensjonistene, som har betalt skatt gjennom et langt liv.

Faglig politisk utvalg ønsker en levealdersjustering som er gradert, dvs. yrke og bakgrunn skal legges til grunn ved gjennomsnittlig levealder for årskullet. Foreslåes justert allerede for 1949 kullet.

Med alleårsregelen mottar i hovedsak alle pensjonister fra 1954 en sum, som er et delingstall mot levealder. I dagens system blir fortsatt ektefeller samordnet med et trekk på 10% i pensjoner over 2G. Samordning må oppheves fra årskullene fra 1954, da disse tar ut en opptjent pensjonssum.

De siste fire årene har vanlige pensjonister tapt kjøpekraft med bakgrunn i underregulering. Når andre trygdemottakere eller arbeidstakere i offentlig sektor mottar lønnsøkning på 1 krone får pensjonistene 75 øre. Denne underreguleringen gjør pensjonistene fattigere og fattigere år for år.

Dagens pensjonister bor og lever som alle andre og har de samme utgiftene som alle andre. Myndighetene har som mål at pensjonistene skal bo hjemme lengst mulig.

Det er laget en stortingsmelding om temaet: Leva hele livet. (Stortingsmelding nr.15 2018) Denne forutsetter at pensjonistene skal bo hjemme lengst mulig. Underreguleringen virker i så henseende mot denne intensjonen.

Senterpartiet vil arbeide for forhandlingsrett for pensjonistorganisasjonene, som de hadde frem til 2015.

Pensjonistforbundet er Norges største pensjonistorganisasjon med 250.000 medlemmer og SP ønsker aktivt å samarbeide med Pensjonistforbundet i folkehelse og andre samfunnsspørsmål.

Fagligpolitisk utvalg M&R vil arbeide for at Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP) skal opptjenes fra første krone. Dette vil også løse problematikken rundt pensjon for vikarer, med vikariat under 12 måneder.

Vi ønsker en sterkere Avtalefestet Pensjon (AFP) med medvirkning fra staten for å ivareta eldre arbeidstakere som blir arbeidsledige etter 55 år og som mister retten til uttak ved fylte 62 år.

Av alle pensjonister mellom 67 og 80 år bruker ca. 10% offentlige tjenester. Ca. 5% trenger sykehjemsplass. Dette er lave tall, som det bør være enkelt å innfri. 

SP vil arbeide for minstepensjon over fattigdomsgrensa. Alle over 67 bør få gratis tannbehandling.

Det har Norge råd til!

 

Bengt G. Eriksson
Leder i Senterpartiets Fagligpolitisk utvalg

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet over.

Annonse
Annonse

Tidligere meningsinnlegg

Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte