Annonse
Annonse
Vinger og tårndeler til vindmøller står klare på havna i Florø til transport opp til Guleslettene vindpark. Foto: Tore Meek / NTB
Vinger og tårndeler til vindmøller står klare på havna i Florø til transport opp til Guleslettene vindpark. Foto: Tore Meek / NTB
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Svar til Rødt sitt innlegg «Miljøpartiet SV – en saga blott» publisert 29. april.

Av Birgit Oline Kjerstad, 1. kandidat Møre og Romsdal SV

Dei store utfordringane i vår tid er klimagassutslepp, tap av biologisk mangfald og arealendring.

Eg er glad for at SV har snudd frå å vere eit parti som ivra for mykje meir vindkraft til å gå imot storstilte utbyggingar på land og i kystnære havområder. Skal ein seie noko om SV så må det difor vere at miljøprofilen til paritet har blitt styrka, med tanke på å ta større omsyn til naturareala i Norge.

Raudt tek feil når dei påstår at Haram Kraft med sine 36 MW ville fått konsesjon om SV sin nyleg vedtekne politikk hadde vore gjeldande i 2009. Haram Kraft er definert som eit storskala anlegg etter kriteria som SV la til grunn for småskala vindkrafterk under landsmøtet, 10 MW og maksimum høgde på 110 M. Miljøpåverknad vil vere avhengig av plassering. Så nært bustader, og med fuglefredingsområder på tre kanter, hadde kriteria for å tildele konsesjon ikkje vore oppfylt i dag.

SV ville ikkje vedta eit forbud mot ein teknologi, men vurdere frå sak til sak å godkjenne mindre anlegg i allereie industrialiserte områder. Vi vil med andre ord sette strenge miljøkrav og krav om lokal forankring for utbygginga av vindkraft. Eit godt døme på eit slikt mindre anlegg er vindkraftverket Harøya. Der det står fem små vindtrubiner, som det aldri har vore særleg strid om. Anlegget vart bygd på grunn av eit lokalt straumbehov.

Framover vil det kome mange store diskusjonar og politiske dilemma på bordet som vil omhandle energi, miljø og kampen om areala på land og hav. Eg deler Raudt si uro over at politikarar med gode intensjonar kan kome til å gå inn for store utbyggingar utan at fylgjene er tilstrekkeleg utgreidd på førehand.

NINA sin rapport om karbonbinding i jord frå 2019 synte at om det var CO2-utsleppa som var poenget så var det bedre å la naturen i fred. Dei grunne havområda er har viktige og sårbare økosystem som vi må ta godt vare på, det er vår regnskog. Eg har vorte skremt av ein tvilsam lovpraksis der det blir slurva med å kunnskapsgrunnlag og utgreiingar.

Slik eg ser det treng Raudt å alliere seg med SV og alle gode krefter til felles sak om vi skal oppnå politiske resultat i kampen mot miljø-øydeleggande vindkraft.

Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Tidligere meningsinnlegg

Siste kommentarer

Lama Vik 15 timer siden Romsdalsaksen best på alle områder
"Romsdalsaksen" best på alle områderRomsdalsaksen "best" på alle områderRomsdalsaksen best på "alle" områderRomsdalsaksen best på alle "områder"
"Frank Sve trenerer Møreaksen"
Terje Sundsbø 2 dager siden Statens vegvesen trenerer Romsdalsaksen!
@Espen HeitmannUtredningene er utført av Norconsult. Om de mener at utredningene er urealistiske, så har de plikt til å si det.Formålet ...
Espen Heitmann 2 dager siden Statens vegvesen trenerer Romsdalsaksen!
@Terje SundsbøNå ja de utredningene av RA som har blitt gjort var direkte urealistiske og ganske tydelig konstruerte av SVV for ...
Det er bare å ta turen videre til Karmøy og Gandsfjorden/Gausel mellom Sandnes og Stavanger. Velde forurenser boligfelt med såkalt ...
Tom Major 2 dager siden Kanskje vi skal ta ondet ved roten?
Du får sagt det. Det norske politikere har gjennomført over en årrekke kan i sum kun kalles et kjempestort SVIK!
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i større format og valg av periode. Her vil du også kunne finne tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte