Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Rasmus Rasmussen
Ytring
15 april 2024 09:12
Del på Facebook
Møreaksen gjør to folkerike øyer fergefri, gir fergefri kryssing av Romsdalsfjorden, gir ny og utbedret vei fra Ålesund til Vestnes, og gir gigantiske besparelser for fylkeskommunen. Illustrasjon: Rambøll
Møreaksen gjør to folkerike øyer fergefri, gir fergefri kryssing av Romsdalsfjorden, gir ny og utbedret vei fra Ålesund til Vestnes, og gir gigantiske besparelser for fylkeskommunen. Illustrasjon: Rambøll
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

I et leserinnlegg i Sunnmørsposten uttrykker Oddbjørn Vatne stor skuffelse og bekymring over journalistenes manglende interesse og kunnskap om Nordøyvegens innvirkning på fylkeskommunens økonomi. Nordøyvegen er et gigantisk fergeavløsningsprosjekt på Sunnmøre i regi av fylkeskommunen, helt og holdent i Ålesund kommune inntil den nylige kommunedelingen.

Enda større bekymring er det grunn for å utvise angående tilsvarende manglende interesse og innsikt omkring fergeavløsningsprosjektene for øyene Gossen og Otrøya i Romsdal, med langt flere innbyggere enn på Nordøyene. Her vil fjordkryssingsdelen av Fergefri E39 Møreaksen gi fergefri fastlandsforbindelse i statens regi. Regningen må ellers dekkes av fylkeskommunen.

Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil

På tross av at det her ikke er noen som helst tvil om den store positive økonomiske effekten Møreaksen vil ha for fylkeskommunen, synes svært få journalister å være opptatt av dette. At enkelte lokalpolitikere vil stoppe prosjektet, og føre denne regningen over på fylkeskommunen, synes journalistene heller ikke å bry seg om. Det bør flere, inkludert Oddbjørn Vatne, være skuffet over.

Fylkeskommunen må derfor snarest utarbeide en plan B til Møreaksen. Det vil bli en kraftig vekker og øyeåpner for mange. Noen fogderipolitikere vil nok energisk forsøke å stoppe en slik øyeåpner også.

Annonse
Annonse

Det er i dag allerede flere gjennomførte fergeavløsningsprosjekter både på Sunnmøre og Nordmøre. Ingen i Romsdal. Noen politikere kjemper for å forsterke denne forskjellsbehandlingen og øke ulikhetene. Isteden trenger fylket samlende politikere som kan bygge broer mellom ulike interesser, bekjempe forskjellsbehandling og redusere ulikheter.

Folket ønsker å reise fergefritt, ikke bare til øyene på kysten av Sunnmøre og Nordmøre, men også til de folkerike øyene på kysten av Romsdal. Det er for sent å starte distriktspolitikk etter at distriktene er avfolket. Infrastruktur for samferdsel er ikke bare viktig for næringslivet, men også for landbruk, fiske, og ikke minst for beredskap og forsvar. Eksempelvis er veien mellom Nyhamna fra Gossen til Molde sett på som viktig samfunnskritisk infrastruktur.

Meningsmålingene viser at folket ønsker å reise fergefritt over Romsdalsfjorden, noe journalistene faktisk synes å forsøke å tåkelegge. Det bør virkelig bekymre. Enkelte politikere skjuler seg bak denne tåkeleggingen, de vil stoppe den fergefrie kryssingen av Romsdalsfjorden.

Fergefri E39 Møreaksen gir fergefri fastlandsforbindelse til to store folkerike øyer i Romsdal. Møreaksen gir fergefri kryssing av Romsdalsfjorden. Møreaksen gir ny og utbedret vei fra Ålesund til Vestnes. Og Møreaksen gir store økonomiske besparelser for fylkeskommunen. Mange ønsker seg alt dette. Men noen av de vil stoppe Møreaksen, den raskeste traséen for flertallet av de som krysser Romsdalsfjorden. Som fjerner tre fergesamband, flaskehalser stengt mer enn 85% av tiden, med dobbelt så stor trafikk som E136 Eksportveien gjennom Romsdalen. Greinalaust!

Annonse
Annonse
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Geir Ole Sætremyr · 1 måneder siden
  Strekninga Vik til Molde har vore ferdig regulert i 2 år, KS2 er gjennomført og teknisk sett er prosjektet ferdig slik at bompengeproposisjon kan fremmest for Stortinget. 

  Det framstår slik at tilbakemeldinger og styringssignal frå Staten gjer det fåfengt å gjennomføre siste del av prosessen.

  Slik konklusjon er nedfelt i den nye NTP. 

  Sjølsagt er det det lov å fremme synspunk, inkludert fokus på vår største utfordring, klima, natur. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 måneder siden
   @Geir Ole Sætremyr Motstanden mot Møreaksen spriker i alle retninger. Frp og SV har totalt ulike grunner, og har ingen felles plattform for samarbeid.

   Mener du at motstanden mot Møreaksen skyldes at Stortinget ikke følger opp prosjektene i NTP? Om man kjemper mot bevilgninger til fylket, fordi fylket ikke får bevilgninger, så er jo det selvforsterkende?

   Samferdselsministeren foreslår et alternativ uten alle eggene i samme kurv – han vil dele opp i flere trinn. Og starte Møreaksen på nordsiden.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 1 måneder siden
   @Terje Sundsbø ""Mener du at motstanden mot Møreaksen skyldes at Stortinget ikke følger opp prosjektene i NTP? Om man kjemper mot bevilgninger til fylket, fordi fylket ikke får bevilgninger, så er jo det selvforsterkende?""  ?????

   Det eg siktar til er at Alle egg er lagt i korga som heiter Møreaksen.

   Møreaksen er framleis Ålesund til Molde og kostnadsrammen vil vere totalsum. At ein deler opp ved å starte i Molde er bare snakk om likviditet, ikkje total kostnadsramme. Og langt frå kryssing av Romsdalsfjorden.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 måneder siden
   @Geir Ole Sætremyr Du skjønner åpenbart ikke hva du selv skriver. Du har helt rett i at Møreaksen er strekningen Ålesund-Molde. På samme måte er Fergefri E39 strekningen Kristiansand-Trondheim. Totalkostnaden er ikke avhengig av hvordan dette splittes opp. Men like fullt er det nettopp dette som gjøres. Det er ganske overraskende at du ikke forstår hvorfor.

   NTP er prioriteringer innenfor en gitt likviditet. Det burde du ha oppfattet. Du tror også at alle eggene ligger i kurven som heter Fergefri E39. Det er ikke én kurv – det er mange, og de er også spredt over tid.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 1 måneder siden
   @Terje Sundsbø Eg forstår godt kva som skjer og har skjedd.

   Møreaksen vart handsama som ei strekning heile tida, men vart framdriftsmessig splitta opp sør/nord om Ørskogfjellet ettersom reguleringsprosessen var kome lenger nord om Ørskogfjellet. Dette først og framst fordi SVV gikk for feil strategi, nemlig å gå direkte på detaljregulering av strekning Ørskogfjellet til Ålesund. Prosessane er slik at der skal gjennomførast ei kommunedelplan/områdeplan først. Noko som framleis er i høyringsprosessen. Samstundes har dei handla som om at heile strekninga Ålesund til Molde kan opnast samstundes, og definerast som eitt prosjekt med ein totalkostnad med ei ramme på 24 mrd, etter nedskalering frå 42 mrd.

   Så er det riktig at arbeidet kan startast ulikt, men med ei fast målsetting.

   Så har spelereglane inn mot ny NTP blitt endra med større fokus på gjenbruk av eksisterande struktur, og bygge det som er naudsynt. Dette har medført at store prosjekt som Hordfast og Møreaksen etter definisjonen er flytte 12 år ut i tid, men lagt i ei gruppe for utviklingsprosjekt. Og formålet er å gjere prosjekta meir effektive og billegare. Prosessen med å gjere dei billegare med endring av vegnormene vart gjort då dei nedskalerte frå 42 mrd til 24 mrd. Inkludert reduksjon i breidda på Julsundbrua, men ikkje smalare enn det som sidestabiliteten kan tilseie. Tautratunellen vart også gjennomgått, men likevel fire felt/to løp av omsyn til tryggleiken. Så viser KS2 rapporten at der var ei prisstigning for strekninga Vik til Molde på 22 prosent frå 2020 til 2022, noko som viser at innsparinga gjort i forrige runde er spist opp.

   Etter 2022 har prisstigninga vore kraftig, spesielt på stål og betong.

   Med andre ord, det må ein hestekur til når dei skal revurdere prosjektet, inkludert det som var ei populistisk tilnærming (blår i augene) når det skal gjere det til ein lågare kostnad ved å starte i den dyraste enden med brua over Julsundet inkludert.

   Kanskje ved å fylle varmeflaska opp og holde sengevarmen for dei som trur at realiseringa av fergefri veg til dei "folkerike" øyane i vest.

   Med mindre Staten aksepterer at strekninga Molde til Nautneset forblir betalt av Staten forblir dette ein illusjon. Og, Møre og Romsdal fylkeskommune har ikkje økonomi til å overta den økonomiske børa for denne strekninga. Som i 2022 kroner er på godt over 12 mrd .

   Dersom løyvinga i Stortinget skal basere seg på ei meingsmåling gjort i Romsdalsregionen så vil det vere politisk dårlig handtverk. 

   Og som eg tidlegara har sagt, der finst ikkje ein meter gjenbruk av veg frå Ørskogfjellet til Molde, ei heller om ein inkluderer Kjerringsundet.

   Sannsynligvis er strekninga Håhjem til Vestnes kommunegrense den einaste strekning som kan gjenbruke delar eksisterande E39 på strekning, i tråd med alternativ N2 som Naturvernforbundet har lansert, og som har fått brei oppslutning. Naturvernforbundet er ikkje pr definisjon vegbyggar, men vi deltar konstruktivt i høyringsprosessar som del av vårt fokus, natur, miljø, klima og berekraft. Nedfelt som 0+.

   Mykje av det som blir framført frå RR, med haleheng, er reine konspirasjonsteoriar.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 måneder siden
   @Geir Ole Sætremyr Stortinget er ikke basert på meningsmålinger, men på valgresultat. Partiene Høyre, Senterpartiet, Venstre, KrF og Arbeiderpartiet prioriterte Møreaksen under NTP-behandlingen i juni 2021, der hele 82,5 prosent av representantene støttet Møreaksen i Stortinget.

   SVV har ikke valgt feil strategi, de har valgt en strategi slik at hele Møreaksen fra Ålesund til Molde kan ferdigstilles samtidig. Hva er feil med det?

   Å starte i den enden som tar lengst tid å bygge er da en logisk konsekvens. Det er også den delen som fjerner de største flaskehalsene, nemlig fergene. Det er ikke konspirasjonsteorier.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Frode Heimen · 1 måneder siden
  Denne bekymringen for fylkesøkonomien er berettiget. Som lokalpolitiker som har vært vara i samferdselsutvalget har jeg fulgt økonomien i fylket tett. 

  Det å bli kvitt ferger vil samkjøre oss i større grad med "fordelingsnøkkelen" i økonomien mellom innland og kyst. Den nøkkelen var for kort tid siden i ferd med å endres. Det gikk heldigvis ikke igjennom. Men innlandsfylkene og fylker uten ferger har all grunn til å ønske en slik endring velkommen. Som et fjord og fergefylke er vi allerede underfordelt. Det er ikke lønnsomt for et fylke å ha ferger, fordi inndekningen er ikke god nok. Det tas ikke høyde for denne kompleksiteten når vi sammenligner med andre fylker. Vi er fergefylke nr 1, og det er ikke en god posisjon for fylkesøkonomien. Det betyr at en større andel av budsjettet går til samferdsel. Innlandet har ca 33 % til samferdsel. Mens vårt fylke bruker ca 45 % til samferdsel. 

  Ved å få bort ferger fra driften på fylket (Som MA gjør, for statens regning) vil denne fordelingen utjevne seg noe, og prosentandelen til samferdsel vil synke. 

  Innlandet har et samferdselsbudsjett på 4886,- pr innbygger. Mens Møre og Romsdal har et samferdselsbudsjett på 9748,- pr innbygger. Problemet er at fordelingsnøkkelen til statlig støtte pr i dag ikke gir noen god fordeling til det største fergefylket. 

  Og av den grunn er det ekstremt viktig for Videregående skoler, Tannhelsetjenester, museum og andre fylkeskommunale tjenester i Møre og Romsdal at alt som reduserer kostnaden på samferdsel. %andelen på samferdsel har også økt i vårt fylke, hvor andelen av utgiftene som går til VGS over år har sunket fra ca 30% til 25% i budsjettet. Så selg om det har vokst i rene kroner, har andelen av utgiftene sunket. Det burde jo være tvert om. 

  Men med et krevende samferdselsfylke, så er det umulig. Samferdsel blir altoppslukende. Og slik vil folk ha det. Nå har fylket fjernet bompenger, de har opprettholdt ferger, og også pris på ferger har gått ned. Alt vel og bra for velgere, men for fylkesøkonomien er det VGS som blir taperen. 

  Så når man sitter et sted på Sunnmøre eller Nordmøre og synes Møreaksen er en "uting" så er det kutt på din nærmeste VGS som ligger i kortene, fordi fylket må fortsatt drifte 2 fergesamband, i stedet for at staten tar over og drifter vei, bro og tunnel. 

  Og uten MA kommer det folkekrav om fastlandsforbindelse, og det folkekravet er det fylkesøkonomien som må løse, akkurat som nordøyvegen. Problemet er jo at Møre og Romsdal har selvsagt ikke råd til å bygge en ny stor fastlandsforbindelse selv. Derfor er MA et kinderegg for Møre og Romsdal. 

  Så er man imot MA så er man litt for å legge ned en VGS, for der blir det mer og mer utsatt jo lenger vi må ha så høye kostnader på samferdsel. Samtidig som folk sier de vil ha fastlandsforbindelse til øyene, men er imot MA så er det ingen av de jeg spør, som ønsker å si hvilke VGS skal legges ned for å få det til? 

  Jeg ser ikke de politikerne som er villig til å ofre skoler for bro til Otrøya. Så i realiteten er det, uten MA, ingen fastlandsforbindelse. I stedet må vi fortsatt ha unaturlig høy andel av pengebruk på samferdsel. 

  Så om du er imot MA, men for en bedre fylkesøkonomi, så kan det være lurt å snu om MA, i det minste for å i fremtiden kanskje klare å øke andelen til VGS opplæring fra 25 til 30 % igjen. Det er noe jeg ønsker å bidra med. 


  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 1 måneder siden
   @Frode Heimen Meget bra forklart. Den som ikke skjønner dette, fordtår rett og slett ikke sammenhengen. I alle fall hvis de fortsatt er mot Møreaksen og samtidig bor i Møre og Romsdal. 
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 1 måneder siden
  De som ønsker å stoppe Møreaksen, bør ha tenkt gjennom alternativene. Hvordan mener de fylkeskommunen skal finansiere fergefritt til Aukra og Misund? Politikere som sier nei, må klargjøre hva alternativet er. Jernbane på Østlandet, framfor veier i distriktene?

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til 614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
Klippfiskdagan 2024

Innlogging

Siste kommentarer

Geir Ole Sætremyr 5 timer siden Greinalause politikere om ferger
@Terje SundsbøKS2 Vik til Molde bygger på ei kalkyle der Julsundbrua skal koste 8,8 mrd 2022 kroner og P50.  Tidlegast oppstart ...
Terje Sundsbø 6 timer siden Greinalause politikere om ferger
@Geir Ole SætremyrDa synes vi å være enige om at Nye Veier AS sin årlige pott ikke påvirkes av tildelingen til Statens ...
Geir Ole Sætremyr 10 timer siden Greinalause politikere om ferger
@Terje SundsbøRyfast,  ferdig i 2019, med sine 14,7 km kosta 8 mrd. Rogfast med sine 27 km er etter siste estimat forventa ...
Geir Ole Sætremyr 14 timer siden Greinalause politikere om ferger
@Terje SundsbøDu er framleis I drømmeland.Summen til vegformål i NTP tilsvarer 19 mrd pr år. Alt inkludert.Nye veier vart unnfanga av ...
Terje Sundsbø 14 timer siden Greinalause politikere om ferger
@Geir Ole SætremyrI prinsippet spiser alle prosjekter - helse, forsvar, utdanning, samferdsel, etc. – fra samme kake. Men Nye Veier AS får ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Greinalause politikere om ferger
@Terje SundsbøDet er einkjent sak at Frank Sve har foreslått dette. Men denne løyvinga vil spise av samme kaka som SVV ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse