Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Rasmus Rasmussen
Ytring
13 mai 2024 10:33
Del på Facebook
Møreaksen gjør to folkerike øyer fergefri, gir fergefri kryssing av Romsdalsfjorden, gir ny og utbedret vei fra Ålesund til Vestnes, og gir gigantiske besparelser for fylkeskommunen. Illustrasjon: Rambøll
Møreaksen gjør to folkerike øyer fergefri, gir fergefri kryssing av Romsdalsfjorden, gir ny og utbedret vei fra Ålesund til Vestnes, og gir gigantiske besparelser for fylkeskommunen. Illustrasjon: Rambøll
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Det har skapt storm rundt fergene at flere fylkeskommuner ønsker å innføre betaling for ferger som nå er gratis. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier fylkeskommunene kan gjeninnføre betaling: Det vil ikke være i strid med Stortingets vedtak å ta betaling på et fergesamband som i dag er gratis. Men kommunalminister Erling Sande (Sp) godtar ikke at fylkeskommuner begynner å kreve betaling fra trafikantene på ferger som staten allerede har tatt regningen for.

Rogaland fylkeskommune som allerede har begynt å ta betaling for gratisfergene får derfor kutt i de statlige overføringene. Fylkesordfører Ole Ueland (H) sier kuttet er et mye lavere beløp enn det gratisferge-ordningen koster for Rogaland.

Annonse
Annonse

Konsekvensen er at for disse fergesambandene kan fylkespolitikerne ikke ta betaling for å øke inntektene, og de kan heller ikke redusere rutetilbudet for å spare kostnader. Om de ikke vil øke billettprisene på de øvrige fergesambandene for å subsidiere de reisende på gratisfergene, så er alternativet å redusere rutetilbudet på de øvrige.

For å bedre økonomien har fylkespolitikerne da valget mellom eksempelvis å redusere fergetilbudet for de reisende, eller redusere skoletilbudet for de skolesøkende. Så langt er det vel ingen som har foreslått å innføre skolepenger.

I en slik sammenheng er det uforståelig at Frp og SV vil stoppe et fergeavløsningsprosjekt finansiert av staten. De insisterer på at øyboerne på Gossen og Otrøya skal møte en stengt fergebom minst 85 % av tiden hver dag til evig tid. Frp og SV har ingen andre alternativer enn fortsatt ferge for disse øyboerne. Og, hvor vil Frp og SV flytte fergeleiet ut av sentrum i Molde? Ønsker de å tvinge all trafikk fra E39 gjennom Molde sentrum også til evig tid?

Annonse
Annonse

SV vil prioritere jernbane i innlandet. Der fylkeskommunene ikke trenger å bruke penger på ferge, og de reisende isteden kan benytte fullfinansiert statlig utbygd jernbane. Også folket langs kysten ønsker å reise fergefritt.

Frank Sve (Frp) vil stoppe fergefri E39 - livsnerven på Vestlandet - koste hva det koste vil. Eller som han selv sier: «Ferjene kostar det dei kostar». Sve (Frp) tror at fylkeskommunen har bestilt nye Mrecedes-ferger, mens de i virkeligheten har leid «Rent a Wreck». Kanskje stortingspolitiker Frank Sve (Frp) trenger å bruke mindre tid i Oslo på å stoppe Møreaksen for å kunne følge bedre med på samferdselsproblematikken her i Møre og Romsdal?

Stort bedre er det ikke når Bjørn Jacobsen (SV) mener at man må beholde fergene over Romsdalsfjorden av hensyn til syklistene. Han lovpriser bussen som frakter syklistene gjennom den undersjøiske tunnelen på Krifast, men aksepterer ikke samme løsning for Tautratunnelen. Han har heller ikke fått med seg at fergen Brattvåg-Dryna er et utmerket alternativ for syklistene her. Til overmål har Jacobsen (SV) ikke fått med seg at Statens vegvesen har fått beskjed om videre utredninger av Møreaksen i ny NTP.

Hvor mange sykkelturister kommer over Fursetfjellet eller Ørskogfjellet en vinterdag for å ta fergen over Romsdalsfjorden? Også syklister kan ta ferge Brattvåg-Dryna. Er hensynet til syklister viktigere enn all annen trafikk på E39 – livsnerven på Vestlandet? La oss håpe at fylkespolitikere og stortingspolitikere har et mer helhetlig syn på samferdselsbehovet i Møre og Romsdal.

Annonse
Annonse
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 1 måneder siden
  Frank Sve (Frp) synes å tro at det er fylkeskommunen som bestiller fergene. Det er feil og det burde Sve, i hans posisjon, vite. Fylkeskommunen lyser ut på anbud de ulike fergesamband, uten spesifikke krav til nye ferger. Det er fergeselskapene som bestyrer fergeflåten sin, og så lenge krav om kapasitet, overfartstid, etc. oppfylles, så har fylkeskommunen ingen spesifikke betingelser til fergene. De aksepterer 40-50 år gamle dieselferger. Som til stadighet svikter. Til tider oppstår det også mangel på kvalifisert mannskap.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 28 dager siden
   @Geir Ole Sætremyr Det er altså et stortingsvedtak som sier at staten overtar garantiansvaret for i bompengelån på riksveier.

   Er KS2-analysen for trinn 1 på Møreaksen ikke godkjent av Finansdepartementet?

   Det er også statens ansvar å drifte ferger og fergekaier på riksveier. På samme måte som fergeleiet i Moss må også staten ta ansvaret for fergeleiet i Molde. Som staten vil flytte fra sentrum i Molde til Julneset.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 28 dager siden
   @Terje Sundsbø Dette veit du. Vedtaket du viser er ei anmodning til regjeringa om å utgreie dette. Etter det eg har sett er ikkje det komt ein endelig modell.

   KS2 analysen er utført basert på kalkyler utført av SVV,  korrigert for prisstigning fram til hausten 2022. KS2 er eit vedlegg til bompengeproposisjonen der Stortinget skal gjere løyving. Gitt signal så er ikkje denne proposisjonen fremma, og slik dagens oppslag i nrk.no er prosjektet I Moss og Møreaksen og andre store prosjekt plasser i utviklingspotten med merkelapp at dei ikkje er gjennomførbare etter noverande modell, i alle høve dei kommande 12 år. Eller som eg har sitert tidligare, dei må finne ein enklere modell. Implisitt mindre kostbar. 

   Difor vil eg hevde at dei må finne ein enklare modell, nye kostnadsanslag og ny KS2 etter det.

   Ja det er Staten sitt ansvar å drifte riksveiferger. Og fergeterminalar.

   Staten har ikkje vedteke å flytte fergeleiet. Sigbjørn Gjelsvik har som leiar i Transportkommiteen lufta dette, men eg trur ikkje dette kan vere drøfta. Spør nestleiaren i samme komité om dette.

   Det blir nok ei løysing med rundkøyring i Molde for å få trafikkflyt austover.  Sjøl om du hevder at folk frå Nordmøre ikkje forstår seg på dette.

   På Hareid går det heilt fint. Men dei har aldri påberopt seg å vere by. Honningsvåg fikk bystatus når dei fikk rundkøyring. 

   Du må nok bøye deg i grusen for røyndomen.


  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 28 dager siden
   @Geir Ole Sætremyr Stortinget har gjort anmodningsvedtak at staten skal overta garantiansvaret for bompengeandelen ved riksveier. Dette utarbeides nå. Tror du ikke det blir ferdig til Møreaksen skal bygges?

   Om utredningene for en billigere versjon av Møreaksen ender opp med Frank Sve (Frp) sitt forslag om å ta ut del 2 og overføre denne til Nye Veier AS sin portefølje, så er det vel ikke behov for en ny KS2 analyse av trinn 1?

   Staten har ikke vedtatt å flytte fergeleiet i Molde, fordi det skal avløses av Møreaksen. Om Møreaksen blir forsinket, så er planene, som ble nevnt ved lanseringen av ny NTP, å flytte fergeleiet til Mordalsvågen.

   Du lever fortsatt i fornektelse.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 28 dager siden
   @Terje Sundsbø Vi får vente og sjå. Regjeringa har ikkje konkludert.
   Rogfast har ein bompengeandel på nesten 80 prosent,  mot Møreaksen på 20 prosent. Og der er utfordringar med å låne bompengeandelen. 
   Dersom det ikkje er mogleg å framskaffe lån, og ha normal tilbakebetaling, for 20 prosent så er vel utfordringa at trafikkgrunnlaget er for dårlig.

   KS2 som er utarbeidd for Vik til Molde har ingenting med Ålesund til Vestnes å gjere. Men, som eg har påpekt så vil Tautratunellen koste 15 mrd, Julsundbrua 15 mrd, julbøen til Molde 6 mrd. Minst. Den utarbeidde KS2 baserer seg på ein P50 kostnad på 21,5 mrd. Og bompengekostnad på 490 kroner i snitt tur/retur, inkludert bidrag frå trafikken etter utbygd Kjerringsund. Med eit rentenivå 2 til 3 prosent over kalkulasjonsrenta brukt i KS2 vil nok bompengekostnaden nærme seg 1000 kroner. Då må Molde basere seg på besøk via Teams. 

   Når Møreaksen er vedtatt å ligge på sotteseng i minst 12 år så blir vel noverande fylkesvei frå vest som skal fange opp trafikken frå ferga, og sluse den gjennom Molde.  Dersom fergeleiet blir flytta, krydra med meir valgflesk frå Senterpartiet. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 28 dager siden
   @Geir Ole Sætremyr Jeg er klar over at anmodningsvedtaket ennå ikke er gjennomført. Tror du Møreaksen blir bygd før?

   KS2-analysen for Møreaksen gjelder for trinn 1. Du sier du har «påpekt», mens du i virkeligheten har gjettet.

   Flyttingen av fergeleiet ut fra Molde sentrum blir en konsekvens av å utsette trinn 1. Utsettelser medfører mange ekstrakostnader.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 21 dager siden
  Ferger er foreldet tankegods: 

  https://www.tv2.no/broom/her-slipper-du-ikke-om-bord-med-fulladet-elbil/16726268/
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 21 dager siden
  Ferger er foreldet tankegods: 

  https://www.tv2.no/broom/her-slipper-du-ikke-om-bord-med-fulladet-elbil/16726268/

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til 614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Siste kommentarer

Geir Ole Sætremyr 14 timer siden Når utredninger er systematisk feil
@Terje SundsbøNei dette er ikkje det samme. Det vil du sjå når du går gjennom voteringane som var gjort. Det kostar ...
Terje Sundsbø 15 timer siden Når utredninger er systematisk feil
@Geir Ole SætremyrSamme type flertallsvedtak som da Stortinget vedtok at staten skulle overta garantiansvaret for bompengedelen på riksveiene?
Det er bra at bystyret kommer med en uttalelse i denne saken, men samtidig virker det som om man ikke ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Når utredninger er systematisk feil
@Terje SundsbøVoteringa er over.Høgre freista å få inn både Hordfast og Vik Molde, samt å prioritere opp Vik Molde. Dette fikk ...
Geir Ole Sætremyr 2 dager siden Når utredninger er systematisk feil
@Terje SundsbøDebatt ferdig. Votering torsdag.
Terje Sundsbø 2 dager siden Når utredninger er systematisk feil
@Geir Ole SætremyrStortingets arbeidsdag er vel slutt, og ventetiden over. Hva ble konklusjonen?
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse