Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Rasmus Rasmussen
Ytring
13 mai 2024 10:33
Del på Facebook
Møreaksen gjør to folkerike øyer fergefri, gir fergefri kryssing av Romsdalsfjorden, gir ny og utbedret vei fra Ålesund til Vestnes, og gir gigantiske besparelser for fylkeskommunen. Illustrasjon: Rambøll
Møreaksen gjør to folkerike øyer fergefri, gir fergefri kryssing av Romsdalsfjorden, gir ny og utbedret vei fra Ålesund til Vestnes, og gir gigantiske besparelser for fylkeskommunen. Illustrasjon: Rambøll
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Det har skapt storm rundt fergene at flere fylkeskommuner ønsker å innføre betaling for ferger som nå er gratis. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier fylkeskommunene kan gjeninnføre betaling: Det vil ikke være i strid med Stortingets vedtak å ta betaling på et fergesamband som i dag er gratis. Men kommunalminister Erling Sande (Sp) godtar ikke at fylkeskommuner begynner å kreve betaling fra trafikantene på ferger som staten allerede har tatt regningen for.

Rogaland fylkeskommune som allerede har begynt å ta betaling for gratisfergene får derfor kutt i de statlige overføringene. Fylkesordfører Ole Ueland (H) sier kuttet er et mye lavere beløp enn det gratisferge-ordningen koster for Rogaland.

Annonse
Annonse

Konsekvensen er at for disse fergesambandene kan fylkespolitikerne ikke ta betaling for å øke inntektene, og de kan heller ikke redusere rutetilbudet for å spare kostnader. Om de ikke vil øke billettprisene på de øvrige fergesambandene for å subsidiere de reisende på gratisfergene, så er alternativet å redusere rutetilbudet på de øvrige.

For å bedre økonomien har fylkespolitikerne da valget mellom eksempelvis å redusere fergetilbudet for de reisende, eller redusere skoletilbudet for de skolesøkende. Så langt er det vel ingen som har foreslått å innføre skolepenger.

I en slik sammenheng er det uforståelig at Frp og SV vil stoppe et fergeavløsningsprosjekt finansiert av staten. De insisterer på at øyboerne på Gossen og Otrøya skal møte en stengt fergebom minst 85 % av tiden hver dag til evig tid. Frp og SV har ingen andre alternativer enn fortsatt ferge for disse øyboerne. Og, hvor vil Frp og SV flytte fergeleiet ut av sentrum i Molde? Ønsker de å tvinge all trafikk fra E39 gjennom Molde sentrum også til evig tid?

Annonse
Annonse

SV vil prioritere jernbane i innlandet. Der fylkeskommunene ikke trenger å bruke penger på ferge, og de reisende isteden kan benytte fullfinansiert statlig utbygd jernbane. Også folket langs kysten ønsker å reise fergefritt.

Frank Sve (Frp) vil stoppe fergefri E39 - livsnerven på Vestlandet - koste hva det koste vil. Eller som han selv sier: «Ferjene kostar det dei kostar». Sve (Frp) tror at fylkeskommunen har bestilt nye Mrecedes-ferger, mens de i virkeligheten har leid «Rent a Wreck». Kanskje stortingspolitiker Frank Sve (Frp) trenger å bruke mindre tid i Oslo på å stoppe Møreaksen for å kunne følge bedre med på samferdselsproblematikken her i Møre og Romsdal?

Stort bedre er det ikke når Bjørn Jacobsen (SV) mener at man må beholde fergene over Romsdalsfjorden av hensyn til syklistene. Han lovpriser bussen som frakter syklistene gjennom den undersjøiske tunnelen på Krifast, men aksepterer ikke samme løsning for Tautratunnelen. Han har heller ikke fått med seg at fergen Brattvåg-Dryna er et utmerket alternativ for syklistene her. Til overmål har Jacobsen (SV) ikke fått med seg at Statens vegvesen har fått beskjed om videre utredninger av Møreaksen i ny NTP.

Hvor mange sykkelturister kommer over Fursetfjellet eller Ørskogfjellet en vinterdag for å ta fergen over Romsdalsfjorden? Også syklister kan ta ferge Brattvåg-Dryna. Er hensynet til syklister viktigere enn all annen trafikk på E39 – livsnerven på Vestlandet? La oss håpe at fylkespolitikere og stortingspolitikere har et mer helhetlig syn på samferdselsbehovet i Møre og Romsdal.

Annonse
Annonse
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 1 måneder siden
  Frank Sve (Frp) synes å tro at det er fylkeskommunen som bestiller fergene. Det er feil og det burde Sve, i hans posisjon, vite. Fylkeskommunen lyser ut på anbud de ulike fergesamband, uten spesifikke krav til nye ferger. Det er fergeselskapene som bestyrer fergeflåten sin, og så lenge krav om kapasitet, overfartstid, etc. oppfylles, så har fylkeskommunen ingen spesifikke betingelser til fergene. De aksepterer 40-50 år gamle dieselferger. Som til stadighet svikter. Til tider oppstår det også mangel på kvalifisert mannskap.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 25 dager siden
   @Terje Sundsbø Du er framleis I drømmeland.

   Summen til vegformål i NTP tilsvarer 19 mrd pr år. Alt inkludert.

   Nye veier vart unnfanga av Frp for å spare pengar og bli meir effektivt. Og dei har ei pott å forvalte etter eigne prioriteringer. På strekninga Vestnes til Otta skal det brukast i overkant 4 mrd, der dei først skal fjerne flaskehalsane Veblungsnes og Brustuglia, samla kostnad 0,8 mrd. 

   Møreaksen er saman med fleira andre prosjekt plassert i ei utviklingsportefølje for å leite etter forenkling, og få ned prisen.

   Såg har eg foreslått å beholde ferge over Romsdalsfjorden, men for å imøtekomme di bekymring om trafikken rundt noverande fergeleie har eg blåst liv i tidlegare planer om nytt fergeleie på Reknes medbytunell forbi sentrum for trafikk som ikkje har Molde som destinasjon. Estimert kostnad 2 mrd til fergeleie og 4 mrd til tunell. Overfartstida vil bli redusert med opp mot 10 minutt. Enten kan vinstet takast ut i betre frekvens, eller ein kan redusere farta for å spare straum. Det er dyrt med 14 knop kontra 12,3 knop.

   Med dette som formål slepp ein å bygge ny veg frå Ørskogfjellet til Molde til ein kostnad på 4+15+15+6 mrd. Fråtrekt nytt fergeleie og tunell er forenkling og innsparinga stor. Og plasserer også kostnaden for å erstatte ferga til Otrøya.  I tillegg sparte klimagassutslipp.

   Om du starter i Molde blir ikkje galskapen mindre.

   Ellers er det du som kaster kostnaden med andre tuneller inn i debatten. Eg tar det for gitt at du veit den kostnaden,  og justerer den i tid.

   Forøvrig,  det er interessant at SVV skal reise rundt frå Ryfylke til langt opp i Hordaland for å rydde plastfragment frå sprengmasser dumpa i fjorden, såkalla deponi. På samme måte som dei vil gjere på Vik og definere det som LNF.  
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 25 dager siden
   @Terje Sundsbø Ryfast,  ferdig i 2019, med sine 14,7 km kosta 8 mrd. 

   Rogfast med sine 27 km er etter siste estimat forventa å koste 35 mrd når den opnar i 2031.

   At Tautratunellen vil koste minst 15 mrd. Og brua over Julsundet det samme.

   Forskjellen er at Rogfast skal bompengefinansierast med 70 til 80 prosent. 

   Derfor,  Møreaksen er forlengst passert solnedgangen .
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 25 dager siden
   @Geir Ole Sætremyr Da synes vi å være enige om at Nye Veier AS sin årlige pott ikke påvirkes av tildelingen til Statens vegvesen. Og at Møreaksen kan gjøres betydelig billigere ved å overføre trinn 2 på E39 Møreaksen til Nye Veier og E136. Hvor kommer dine kostnadsanslag for trinn 1 fra?

   Du vil beholde fergene over Romsdalsfjorden, og ønsker heller ikke at Gossen og Otrøya skal bli fergefri. Fergene koster 300 – 400 mill. hvert år i driftskostnader, selv om fergebommene er stengt minst 85% av tiden. Og fergene legger beslag på enorme mengder elektrisk kraft.

   I tillegg må fergeleiet flyttes ut av sentrum i Molde. Du vil blåse liv i planene om flytting til Reknes. Da må Aker stadion, Hotell Seilet, Moldebadet, et forretningsbygg og et boligkompleks saneres. Jeg tror du må oppjustere dine kostnadsanslag betraktelig. Eller kanskje vurdere å flytte fergeleiet til Mordalsvågen. Og fortsatt er fergebommen stengt 85% av tiden.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 24 dager siden
   @Terje Sundsbø KS2 Vik til Molde bygger på ei kalkyle der Julsundbrua skal koste 8,8 mrd 2022 kroner og P50.  Tidlegast oppstart der blir 2032. Med prisstigning på minimum 4 prosent i snitt pr år frå 2022, pluss stålmangel, vil nok kostnaden.bli 15 mrd. Deretter skal det byggast 9 km tunell frå Fuglset til Julbøen til ein kostnad.på 5 mrd 2022 kroner pluss prisstigning. Og med kostnadssprekken på Rogfast er eg snill når eg antyder 15 mrd for Tautratunellen.  I tillegg kjem Ørskogfjellet til Vik som i 2020 kroner skal koste i overkant av 2 mrd. Også denne må forvente prisstigning. Sum blr minst 40 mrd. 

   Med ein statlig andel på 80 prosent vil bompengelånet bli 8 mrd som skal rentebelastast i snitt på 25 år, og nedbetalast i løpet av 20 år med heilt eller delvis fylkeskommunal garanti. Med rentebelastning vil bompengetilbakebetaling bli 15 mrd.

   Eg har ikkje vurdert Kjerringsundet med ein utrekna kostnad på 4,9 mrd 2021 kroner som skal betalast av Aukra kommune, bilister,  0,6 mrd fergeavløysingsmidlar og momsrefusjon. Og fylkeskommunal garanti for at Aukra kommune kan betale mellom 3,5 og 5 mrd prisjustert. 

   Eg ser fram til regnestykket som definerer bompengekostnaden. Smertegrensen for denne betalingsviljen er passert og følgelig er det tvil om garantien for bompengelånet. Somme utfordringa vil nok komme med ein fylkeskommune på full fart inn på Robek der Staten ved Statsforvaltaren skal godkjenne den typen risiko.

   Som tidlegare nevnt, Molde kommune har lagt alle egga i Møreaksen og forsømt alternative tankar om fergeleie på Reknes,  bytunell og bypakke. Fergeleiet vil bli der det er i dag med trafikkregulering ved fergeanløp med 85 prosent uhindra passering. 

   No er eg spent på kommentarar på mine kalkyler med kvalifiserte korrigeringer. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 24 dager siden
   @Geir Ole Sætremyr E39 er en riksvei. Det er ikke opp til Molde kommune å bygge nytt fergeleie, dette er statens oppgave. Og siden et overveldende stortingsflertall har gått inn for Møreaksen, er det ikke planlagt for fortsatt ferge. Stortinget har krevd planlegging for fergefri kryssing av Romsdalsfjorden, og fergefrie Gossen og Otrøya.

    

   Om Møreaksen utsettes, må fergeleiet flyttes ut av sentrum i Molde. Eksempelvis til Mordalsvågen, slik planene i Samferdselsdepartementet synes å være. Prisstigningene vil være de samme for alle samferdselsprosjektene, de er ikke spesifikke for Møreaksen. Kostnadsøkningene vil eksempelvis også ramme en midlertidig flytting av fergeleiet.

   Stortinget har vedtatt at staten skal ha garantiansvaret for bompenger på riksveiene.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 17 dager siden
  Ferger er foreldet tankegods: 

  https://www.tv2.no/broom/her-slipper-du-ikke-om-bord-med-fulladet-elbil/16726268/
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 17 dager siden
  Ferger er foreldet tankegods: 

  https://www.tv2.no/broom/her-slipper-du-ikke-om-bord-med-fulladet-elbil/16726268/

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til 614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Siste kommentarer

Rolf Erik Pedersen 16 minutter siden Når utredninger er systematisk feil
@Terje SundsbøHar du disse meningsmålingene, slik at vi andre også får se hva folk vil?
Rolf Erik Pedersen 29 minutter siden Når utredninger er systematisk feil
@Terje SundsbøDu og RR, er nok i utakt med resten av de som bruker veiene.Hva vet en næringslivsleder om hva som ...
Rolf Erik Pedersen 40 minutter siden Når utredninger er systematisk feil
@Terje SundsbøDu tror fortsatt at velg er spørreundersøkelse for, eller imot Møreaksen?Vi må klare å forstå at dette hårete ønsket fra ...
Rolf Erik Pedersen 42 minutter siden Når utredninger er systematisk feil
Merkelig at en skolert mann som RR, ikke har menigmann i sine tanker.Møreaksen er et prosjekt,  som vil sette en ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Når utredninger er systematisk feil
@Geir Ole SætremyrDøgnåpne veier og fastlandssamband er viktigere for lokalt næringsliv enn rassikring av vinterstengte turistveier. Du bør lese kronikken av Rasmussen ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Når utredninger er systematisk feil
@Terje SundsbøFramleis blir det drive veivedlikehold mellom fergeleiene.  Eksempelvis på strekninga E39 Lavik til Festøy, via fergesambandet Anda til Lote.  Du ...
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse