fbpx
Annonse
Annonse
Helge Orten (Høyre). Foto: Stortinget.no
Helge Orten (Høyre). Foto: Stortinget.no
Tilsvar på leserinnlegg fra Frank Sve, Fremskrittspartiet, den 18. august 2019: Møreaksen er for kostbart!

Sve forsøker i et leserinnlegg å skape et inntrykk av at innsparinger på Møreaksen eller andre store riksvegprosjekter kan brukes til å finansiere fylkesveier i Møre og Romsdal. Slik fungerer det ikke, og det vet Sve veldig godt. 

Det er avgjørende med god kostnadskontroll for at vi skal gjennomføre en svært ambisiøs Nasjonal Transportplan. Reduserte kostnader i ett riksvegprosjekt, bidrar til at andre riksvegprosjekter kan gjennomføres tidligere, til glede for de som bruker veiene.

Høyre og de andre regjeringspartiene har gjort viktige grep for å reformere samferdselssektoren. Det gir resultater. Etableringen av Nye Veier har bidratt til nytenking og at flere store veiprosjekter blir gjennomført raskere og til en lavere kostnad. Samtidig er Statens Vegvesen midt oppe i en stor omorganisering, ikke minst for å sikre økt effektivitet i veibyggingen. 

Når Sve hevder at innsparinger på Møreaksen eller andre store riksvegprosjekter kan benyttes til å bygge Langfjordtunnelen, Rovdefjordbrua, Sande fastlandssamband, Storfjordsambandet og Todalsfjordkryssinga, er det direkte feil. Innsparinger i prioriterte prosjekter i Nasjonal Transportplan, vil bli benyttet til å gjennomføre andre prioriterte prosjekter i den samme planen. Innsparinger i riksvegprosjekter i Møre og Romsdal kan altså ikke veksles inn i fylkeskommunale prosjekter. 

Fortsatt bruk av ferge er heller ikke en innsparing slik Sve hevder. Fortsatt bruk av ferge over Romsdalsfjorden betyr bare at vi viderefører et tilbud med begrenset åpningstid uten innkorting av reisetiden, men til samme kostnad eller høyere enn i dag. Det frigjør ikke midler.

Fylkeskommunen må selv prioritere sine prosjekter innenfor de økonomiske rammene de rår over. Vi har etablert en god fergeavløsningsordning som gjør det mulig for fylkeskommunene å gjennomføre store fjordkryssingsprosjekt og fastlandssamband. Nordøyvegen er eksempel på et slikt prosjekt, og ordningen er svært aktuell også for de andre prosjektene i fylket.

Det er overraskende at Sve med sin lange erfaring fra fylkespolitikken, tillater seg å villede folk på den måten han gjør. Det er greit å være uenig, men dette er bare bløff!

Helge Orten (H)

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse

Tidligere meningsinnlegg

Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte