Annonse
Annonse
Stein Kristiansen, Leder Rødt Kristiansund. Foto: Rødt
Stein Kristiansen, Leder Rødt Kristiansund. Foto: Rødt

Kampen for lokalsykehuset vårt har blitt en bauta for vår evne til å mobilisere for lokalsamfunnet vårt. Gang på gang har vi rettet ryggen og vist at vi ikke lar oss knekke og faktisk fått en stadig større bredde i fronten mot helseforetak og fellessykehus. En viktig seier var bystyrets vedtak 21. januar:

Bystyrevedtak 21. januar 2019 – 34 mot 9 stemmer

«Vi mener det ikke er grunnlag for å bygge et felles sykehus for befolkningen på Nordmøre og i Romsdal.

Vi mener at sykehuset i Kristiansund skal opprettholdes som et fullverdig lokalsykehus med fødeavdeling, barneavdeling, akuttberedskap og poliklinikker.

Vi mener at Helseforetaksmodellen som styring av spesialisthelsetjenestene avvikles og erstattes med en åpen og demokratisk styringsmodell.»

20. januar slo tusenvis ring rundt sykehuset i en mektig manifestasjon, 26. mars gjennomførte vi en politisk streik som fikk bred oppslutning på Nordmøre. Ut av våre felles aksjoner har også Bunadsgeriljaen blomstret og vist kraft.

Det siste vi trenger er at resignasjon og motløshet får feste i ryggmargen vår. Nettopp av den enkle grunn at det er denne resepten regjeringen og helseforetakene trenger og bruker for å pulverisere vår kamp. 

Ord er ikke nok, motstand og kamp må materialiseres gjennom at folk utvikler et bredt og troverdig aksjonsfelleskap. Et aksjonsfelleskap som ikke skal styres av partiene.

Vi trenger ingen ekstern rådgivning for vår sak, og de fakta vi har i vår sak er knusende argumenter mot Regjeringen og Helseforetakene. Gjennom år har vi faktisk hatt aksjonsfellesskap som har formidlet kunnskap om et helsevesen, som systematisk blir kjørt i grøfta på en slik måte, at helse, liv og sikkerhet er satt i spill. Referanse kan være «Den nasjonale sykehuskonferansen» som ble gjennomført i Bratthallen i august 2016. Innholdet i innleggene fra Mads Gilbert, Bjarne Jensen og flere har holdt stikk. Vi som var aktive i «Tankesmie Nordvest», og som fortsatt er aktive i kampen er stolt av arbeidet med å gi fakta mot makta. Dette grunnlaget har da også gitt et særdeles godt grunnlag for lokal mobilisering på Nordmøre.

All verdens «nyspråk» utviklet av Regjering, Helseforetak og politikere. Slik som «DMS», «Avdelings-sykehus» og «vi legger ikke ned sykehus, vi bygger nye» endrer ikke fakta. Vi kan og skal ikke la oss avspise av et «nyspråk», som har en hensikt, nemlig å avvæpne oss og så splittelse i det aksjonsfelleskapet vi har utviklet lokalt. Krydret med resignasjon og motløshet har vi en oppskrift på å gå med åpne øyne inn i et sviende nederlag.

Vårt nyvalgte bystyre må løfte vedtaket fra 21. januar d.å. og gå sammen med folkeflertallet for å løfte kampen for sykehuset opp i en produktiv retning. Vår lojalitet som bystyrerepresentanter skal være lokalisert i hjertet av byen, i Herman Døhlens vei 1, sammen med alle de som har åpnet sitt hjerterom utenfor vårt lokalsykehus.

Som byens valgte representanter skal vi gå i bresjen for å omgjøre ord til en håndfast og sterk organisering for å vinne denne kampen.

Tørk tårene, knytt nevene, åpne kjeften og slutt rekkene venner på Nordmøre!


Av: Stein Kristiansen, Bystyrerepresentant Rødt KSU

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Annonse
Annonse

Tidligere meningsinnlegg

Annonse

Hva skjer?

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansund og omegn. Det er gratis å legge til oppføring i kalenderen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i litt større format og tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte