Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Rasmus Rasmussen
Ytring
13 mai 2024 10:33
Del på Facebook
Møreaksen gjør to folkerike øyer fergefri, gir fergefri kryssing av Romsdalsfjorden, gir ny og utbedret vei fra Ålesund til Vestnes, og gir gigantiske besparelser for fylkeskommunen. Illustrasjon: Rambøll
Møreaksen gjør to folkerike øyer fergefri, gir fergefri kryssing av Romsdalsfjorden, gir ny og utbedret vei fra Ålesund til Vestnes, og gir gigantiske besparelser for fylkeskommunen. Illustrasjon: Rambøll
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Det har skapt storm rundt fergene at flere fylkeskommuner ønsker å innføre betaling for ferger som nå er gratis. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier fylkeskommunene kan gjeninnføre betaling: Det vil ikke være i strid med Stortingets vedtak å ta betaling på et fergesamband som i dag er gratis. Men kommunalminister Erling Sande (Sp) godtar ikke at fylkeskommuner begynner å kreve betaling fra trafikantene på ferger som staten allerede har tatt regningen for.

Rogaland fylkeskommune som allerede har begynt å ta betaling for gratisfergene får derfor kutt i de statlige overføringene. Fylkesordfører Ole Ueland (H) sier kuttet er et mye lavere beløp enn det gratisferge-ordningen koster for Rogaland.

Annonse
Annonse

Konsekvensen er at for disse fergesambandene kan fylkespolitikerne ikke ta betaling for å øke inntektene, og de kan heller ikke redusere rutetilbudet for å spare kostnader. Om de ikke vil øke billettprisene på de øvrige fergesambandene for å subsidiere de reisende på gratisfergene, så er alternativet å redusere rutetilbudet på de øvrige.

For å bedre økonomien har fylkespolitikerne da valget mellom eksempelvis å redusere fergetilbudet for de reisende, eller redusere skoletilbudet for de skolesøkende. Så langt er det vel ingen som har foreslått å innføre skolepenger.

I en slik sammenheng er det uforståelig at Frp og SV vil stoppe et fergeavløsningsprosjekt finansiert av staten. De insisterer på at øyboerne på Gossen og Otrøya skal møte en stengt fergebom minst 85 % av tiden hver dag til evig tid. Frp og SV har ingen andre alternativer enn fortsatt ferge for disse øyboerne. Og, hvor vil Frp og SV flytte fergeleiet ut av sentrum i Molde? Ønsker de å tvinge all trafikk fra E39 gjennom Molde sentrum også til evig tid?

Annonse
Annonse

SV vil prioritere jernbane i innlandet. Der fylkeskommunene ikke trenger å bruke penger på ferge, og de reisende isteden kan benytte fullfinansiert statlig utbygd jernbane. Også folket langs kysten ønsker å reise fergefritt.

Frank Sve (Frp) vil stoppe fergefri E39 - livsnerven på Vestlandet - koste hva det koste vil. Eller som han selv sier: «Ferjene kostar det dei kostar». Sve (Frp) tror at fylkeskommunen har bestilt nye Mrecedes-ferger, mens de i virkeligheten har leid «Rent a Wreck». Kanskje stortingspolitiker Frank Sve (Frp) trenger å bruke mindre tid i Oslo på å stoppe Møreaksen for å kunne følge bedre med på samferdselsproblematikken her i Møre og Romsdal?

Stort bedre er det ikke når Bjørn Jacobsen (SV) mener at man må beholde fergene over Romsdalsfjorden av hensyn til syklistene. Han lovpriser bussen som frakter syklistene gjennom den undersjøiske tunnelen på Krifast, men aksepterer ikke samme løsning for Tautratunnelen. Han har heller ikke fått med seg at fergen Brattvåg-Dryna er et utmerket alternativ for syklistene her. Til overmål har Jacobsen (SV) ikke fått med seg at Statens vegvesen har fått beskjed om videre utredninger av Møreaksen i ny NTP.

Hvor mange sykkelturister kommer over Fursetfjellet eller Ørskogfjellet en vinterdag for å ta fergen over Romsdalsfjorden? Også syklister kan ta ferge Brattvåg-Dryna. Er hensynet til syklister viktigere enn all annen trafikk på E39 – livsnerven på Vestlandet? La oss håpe at fylkespolitikere og stortingspolitikere har et mer helhetlig syn på samferdselsbehovet i Møre og Romsdal.

Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 1 måneder siden
  Frank Sve (Frp) synes å tro at det er fylkeskommunen som bestiller fergene. Det er feil og det burde Sve, i hans posisjon, vite. Fylkeskommunen lyser ut på anbud de ulike fergesamband, uten spesifikke krav til nye ferger. Det er fergeselskapene som bestyrer fergeflåten sin, og så lenge krav om kapasitet, overfartstid, etc. oppfylles, så har fylkeskommunen ingen spesifikke betingelser til fergene. De aksepterer 40-50 år gamle dieselferger. Som til stadighet svikter. Til tider oppstår det også mangel på kvalifisert mannskap.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 23 dager siden
   @Terje Sundsbø Eg har lest meg opp og kan informere om at der er opna for garantiordning for nye riksvegårosjekt over 1 mrd. 
   Garantien er inntil 50 prosent  av eksponeringa fylkeskommunen vil bli påført.
   Kriteriane er ikkje avklart, mellom anna ved at Staten kan kreve garantiprovisjon i perioden garantien gjeld.
   Denne statlige garantien vil gjere det lettere, og rentemessig gunstigare, å få lån i finansmarkedet til å dekke bompengeandelen, for Møreaksen 20 prosent av byggekostnadene.
   Ein garantiprovisjon vil auke kostnaden for bilistane. 
   Staten vil ha det samme høve som fylkeskommunen til å forlenge innkrevingsperioden med fem år, også justering av prisen.
   Det er gjort klart at denne ordninga ikkje at Staten innrømmer å ta større andel av prosjektkostnaden.
   Etter mi oppfatning må etterkalkyle gjerast og ny KS2 rapport utarbeides etter gjeldande kriteriar. Dette inkluderer vurdering av trafikkprognoser med kalkulering av bompengesatsar. Alt dette før bompengeproposisjon skal famleggast for Stortinget. 

   Eg kan forsikre deg om at eg har både kapasitet og evner til å lese denne typen dokument. Og eg reagerte umiddelbart på at strekninga Ørskogfjellet til Vik ikkje var med, noko som vil fordyre det som fram til då var definert som trinn 1, Ørskogfjellet til Molde.  Tidligere var prosjektet delt i to, nord og sør for Ørskogfjellet  med ein kalkulert splitt på 18 og 6 mrd. 24 mrd var beløpet som tidligere revisjon med redusering av kostnad frå 42 mrd.
   Etter alle solemerker vil kostnaden Ørskogfjellet til Molde bli 40 mrd åleine.

   Framleis er det ikkje gjort fullstendig greie for kvifor fergeleiet må flyttast. Er der kommunale vedtak på dette?

   Der er to alternative spadetak å sjå fram til, enten oppstart eller gravlegging av prosjektet. Det siste er det mest sannsynlege.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 23 dager siden
   @Geir Ole Sætremyr En garantiordning for inntil 50% er ikke det stortingsvedtaket ba om – at staten skal ta over hele garantiansvaret for bompengeandelen på riksveier.

    

   Kostnadene på trinn 1 av Møreaksen ble oppjustert med omkring 40% i KS2-analysen, pga. krigen i Ukraina og økte råvarekostnader på eksempelvis stål og betong. Nå nesten dobler du disse kostnadsanslagene, dvs. du justerer opprinnelige kostnadsanslag med bort imot 1,4 x 2 = 2,8.

   Grunnen for flytting av fergeleiet ut av Molde sentrum er trafikksituasjonen. Akkurat som i Moss, slik du selv nettopp viste til.

   Du lever fortsatt i fornektelse.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 23 dager siden
   @Terje Sundsbø Det er nå dette som er nedfelt i Statsbudsjettet for 2023, og som konsulentselskap har gått gjennom vilkåra på.

   KS2 viser ein auke på 22 prosent frå 2020 fram til 2022. Det eg har korrigert fot er referanse til nytt løp under Oslofjorden,  kalkyle på nytt løp i Ålesundstunellane og prisutviklingen i Rogfast. 

   Eg ser fram til di kalkyle.

   ÅDT i Moss et 22000. ÅDT opp frå krysset ved fergekaia i Molde er 8000, og bidraget frå og til ferga er 2350.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 22 dager siden
   @Geir Ole Sætremyr Hvor stor er kostnadsøkningen fra 2022 til i dag, når tallene for 2022 tok høyde for krigen i Ukraina og kraftig prisøkning på bl.a. stål og betong? Jeg overlater til fagpersoner å utarbeide kalkylene, og har rimelig tillit til KS2-analysen.

   Merk at i KS2-analysen legges det til grunn at hele denne kostnadsøkningen finansieres kun med økte bompenger. Det betyr at statens bidrag til veibygging er uavhengig av kostnadene.

   Ironien er stor når KS2-analysen sier at Statens vegvesen har undervurdert usikkerheten i prosjektet, samtidig som KS2-analysen synes bombastisk i sine egne bompengeestimat.

   ÅDT må sees i sammenheng med kapasiteten på veinettet. Med flere store kjøpesentre og industri ispedd boliger, er trafikkmengden alt for stor. Som tidligere forklart har det i flere tiår vært planer om flytting av fergeleiet, slik som du refererer til, eksempelvis til Reknes. Disse planene ble lagt bort da planene om fergefri forbindelse ble lansert. Om dette blir utsatt, er flytting av fergeleiet enda mer nødvendig enn noen gang.

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 22 dager siden
   @Terje Sundsbø Du har 12 år til rådvelde til å ruge på tolkinga av KS2. 

   Det siste avsnittet stadfester der som eg tidligere sa, Molde har lagt all sin energi i Møreaksen.  Sjå intervju med Dahl i 2018 i RB.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 17 dager siden
  Ferger er foreldet tankegods: 

  https://www.tv2.no/broom/her-slipper-du-ikke-om-bord-med-fulladet-elbil/16726268/
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 17 dager siden
  Ferger er foreldet tankegods: 

  https://www.tv2.no/broom/her-slipper-du-ikke-om-bord-med-fulladet-elbil/16726268/

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til 614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Siste kommentarer

Terje Sundsbø 15 minutter siden Når utredninger er systematisk feil
@Rolf Erik PedersenDe demokratiske prosessene har i valg på valg gitt flertall for de partier som er for Møreaksen. Derfor er Møreaksen ...
Terje Sundsbø 16 minutter siden Når utredninger er systematisk feil
@Rolf Erik PedersenPengene til Møreaksen bevilges over statsbudsjettet, pengene er øremerket dette prosjektet og er ikke en pott til fri disposisjon for ...
Terje Sundsbø 19 minutter siden Når utredninger er systematisk feil
@Rolf Erik PedersenDu finner linker her: https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/123132-otroya-fergefri-baner-vei-for-tautratunnelen-20240206I alle disse meningsmålingene er det et stort flertall som ønsker fergefri kryssing av Romsdalsfjorden. I ...
Terje Sundsbø 20 minutter siden Når utredninger er systematisk feil
@Rolf Erik PedersenNæringslivet ønsker Møreaksen. Terje Dyrseth ved Brunvoll gjennomførte en underskriftskampanje FOR Møreaksen: https://www.rbnett.no/naeringsliv/i/JEqxJR/deler-av-naeringslivet-mobiliserer-for-moreaksen-har-doblet-antallet-bedrifter«Nå har næringslivsledere for mer enn 100 virksomheter ...
Rolf Erik Pedersen 1 timer siden Når utredninger er systematisk feil
@Terje SundsbøHar du disse meningsmålingene, slik at vi andre også får se hva folk vil?
Rolf Erik Pedersen 1 timer siden Når utredninger er systematisk feil
@Terje SundsbøDu og RR, er nok i utakt med resten av de som bruker veiene.Hva vet en næringslivsleder om hva som ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse