Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
Rasmus Rasmussen
Kronikk
22 juni 2024 15:57
Del på Facebook
Foto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO
Foto: Kurt Helge Røsand / KSU.NO
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Møre og Romsdal fylkeskommune må stenge den svingete og bratte Trollstigen i Rauma kommune på grunn av rasfare. Trollstigplatået er riktignok åpent, men kun tilgjengelig via Valldal i Fjord kommune. Leder i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune, Hans Olav Myklebust (Frp), sier de kommer til å prioritere rassikringsmidler til folks hverdagsveier framfor å bruke dem på en turistvei som er stengt vinterstid. Frp truer med at om staten ikke betaler, så blir veien stengt permanent.

Også partileder Sylvi Listhaug (Frp) mener at staten må betale, stengingen fratar turister fra inn- og utland å kunne oppleve den spektakulære kjøreturen. Ordfører Yvonne Wold (SV) i Rauma hevder at en stengt Trollstigen vil være en katastrofe, ikke bare lokalt og for regionen, men for reiselivsnæringen i Norge.

Annonse
Annonse

Møre og Romsdal mottar i år 127 millioner kroner til rassikring. Drift og vedlikehold av fylkesveiene er finansiert gjennom rammetilskuddet fylket får fra staten. De neste seks årene vil overføringene til vedlikehold av fylkesveiene i Møre og Romsdal øke med til sammen 600 millioner kroner, påpeker statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tom Kalsås (Ap). Han sier de ikke ønsker å overprøve hvordan fylkespolitikerne bruker de pengene de får overført gjennom rammetilskuddet og til rassikring.

Frp ønsker åpenbart at staten tar regningen for den vinterstengte turistveien opp Trollstigen. Men Frp ønsker under ingen omstendighet at staten tar regningen for døgnåpent helårlig fastlandssamband til Otrøya og Gossen. Er folks hverdagsveier ikke så viktig likevel? Er et næringsliv med helårsdrift ikke like viktig som en kort turistsesong?

Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil

I løpet av et normalår er bommen på Trollstigen åpen i langt flere minutter enn antall minutter fergebommen på E39 på Furneset er åpen for ombordkjøring i løpet av et helt år. Hvorfor er det viktigere med åpne turistveier enn åpne hverdagsveier? Alle meningsmålinger viser at folket ønsker å reise fergefritt.

Istedenfor Fergefri E39 Møreaksen, som erstatter tre ulike fergesamband og gjør to folkerike øyer fergefrie, vil Frp heller bruke pengene på gigantiske jernbaneprosjekter på Østlandet. Av de 10 kommunene med lengst årlig gjennomsnittlig kjørelengde pr. personbil ligger over halvparten på Østlandet (tidligere Viken fylke), der det også er mest utbygd jernbane. Friheten til å kunne velge mellom bil og jernbane ser ikke ut til å redusere bilkjøringen – den synes å være størst der det går flest tog. Ikke overraskende er 9 av de 10 kommunene med kortest årlig kjørelengde øykommuner, der veiene er stengt med bom mesteparten av tiden.

Å legge til rette for at turister i store bobiler med dieselmotor skal kjøre opp den bratte Trollstigen over 800 høydemeter er ikke akkurat miljøvennlig. Det er heller ikke dieselfergene til Otrøya, som Frp for alt i verden ønsker å bevare til evig tid. Frp ønsker ikke et fergefritt døgnåpent fastlandssamband betalt av staten, de ønsker at fylkeskommunen skal beholde denne utgiftsposten til gratisferger det knapt finnes mannskap til å bemanne. Et fergetilbud det er totalt urealistisk å tro fylkeskommunen noen gang vil kunne utvide.

Frp er fornøyd med fergeavløsningsprosjektet Atlanterhavsveien på Nordmøre og Nordøyvegen på Sunnmøre, men sier absolutt nei til et fergeavløsningsprosjekt for øyene i Romsdal og fergefri kryssing av Romsdalsfjorden. Frp sender heller pengene ut av fylket eller holder turistveier sommeråpne framfor å bygge døgnåpne hverdagsveier for egne innbyggere.

Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 12 dager siden
  Hvis staten skal betale for rassikring av alle fylkeskommunale veier, hva skal da de 127 millionene brukes til som Møre og Romsdal fylkeskommune mottar i år øremerket til rassikring?

  • Denne kommentaren er avpublisert.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 12 dager siden
   @Geir Ole Sætremyr Hvis det ikke er staten som betaler rassikring til Geiranger, hvorfor skal da staten betale rassikring i Trollstigen?

   Hvis det er staten som betaler rassikring til Geiranger, hva skal da fylkeskommunen gjøre med de 127 millionene de får til rassikring?

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 12 dager siden
   @Terje Sundsbø Dette må du be Møre og Romsdal fylkeskommune om å utgreie for deg.

   Ellers får du ta deg ei samtale med statsrådane som sto ved bommen inntil Trollstigen i går.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 12 dager siden
   @Geir Ole Sætremyr Enten så betaler fylkeskommunen for rassikring av fylkeskommunale veier, med de øremerkede midlene de får til dette. Eller så betaler staten for rassikring av fylkeskommunale veier, og trekker tilbake de øremerkede midlene til rassikring som fylkeskommunen får. Noe annet vil være inkonsistent.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 12 dager siden
   @Terje Sundsbø Noreg er eit spleiselag for å løyse viktige oppdrag, i så måte må det vere ei prioritert oppgave at innbyggarane kjem trygt fram. Og, slik det vart presisert i Trollstigen,  dette er eit spleiselag etter beste skjønn.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 21 dager siden
  Samferdselspolitikk handler ikke lenger bare om veier mellom fergeleiene – politikerne i Vestland fylke prioriterer fastlandssamband til egne innbyggere framfor rassikring av turistveier og veivedlikehold mellom fergeleiene. Alle meningsmålinger viser at folket ønsker å reise fergefritt. Se 

  https://www.nrk.no/vestland/politikarane-i-rasfylket-vestland-vil-ikkje-prioritera-rassikring-1.16910622

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 20 dager siden
   @Terje Sundsbø Ja, der er eigen KS2 for Kjerringsundsambandet. Datert 2022 basert på 2021 prisar. Totalkostnad 4,9 mrd. Eigen økonomi, men med felles byggeleiing med Møreaksen.  Uten Møreaksen menglar dei 2,2 millionar kubikkmeter tunellmasse. Alt dette har eg påpekt før.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 20 dager siden
   @Geir Ole Sætremyr
   Du sier at Kjerringsundet har felles byggeledelse med Møreaksen, og kan ikke bygges uten tunnelmassen fra Møreaksen. Hvordan kan du da hevde at Kjerringsundet er et frittstående selvstendig prosjekt uavhengig av Møreaksen?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 20 dager siden
   @Terje Sundsbø Økonomisk uavhengig når der gjeld finansiering. 

   Og, for å vere nøyaktig skal byggekostnaden dekkast av opplåning mot tilbakebetaling gjennom innkreving av bompengar, fergeavløysingsmidlar, momsrefusjon og lån som Aukra kommune skal betale ned over 35 år. Alle lån er renteberande og skal garanterast av Møre og Romsdal fylkeskommune.  

   Så spørs det om Aukra kommune og fylkeskommunen er kredittverdige så langt fram i tid. I alle høve er TØI og Dovre group opptatt av denne problemstillinga i KS2. 


  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 20 dager siden
   @Geir Ole Sætremyr Finansieringen av Kjerringsundet er ikke uavhengig av Møreaksen. Uten fastlandsforbindelse for Otrøya eller Gossen, så vil trafikken og bompengene bli svært liten. Og hvilken ferge er det som blir avløst om Møreaksen ikke bygges – den til Otrøya eller den til Gossen? Det er absolutt ikke på noe område at Kjerringsundet er uavhengig av Møreaksen.

   Om fylkeskommunen ikke er kredittverdig, så er det ikke bare Kjerringsundet som bør bekymre fylkespolitikerne.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 20 dager siden
   @Terje Sundsbø Du har framleis ikkje lest KS2 for Kjerringsundet.  Dei var usikre på om Aukra var kredittverdige fram til 2070, eller seinare. 

   Når det gjeld Fylkeskommunen sin evne til å tre inn i garantiansvaret for Kjerringsundet, eller 50% av ansvaret for strekninga Vik til Molde vil nok Statsforvaltaren passe på dette på vegne av Staten. 

   Politikarane ser ikkje alltid klart.

   Og, der vil nok måtte utarbeidast nye kostnadskalkyler og KS2 før det kan fremmast bompengeproposisjon for begge desse prosjekta. Og, som Frank Sve sa i replikkvekslinga i Stortinget på onsdag i forrige veke. Makta ligg til sjuande og sist i Stortingssalen.

   For ævrig, Møreaksen og Kjerringsundet er gjensidig avhengig av kvarander, der deigg i stabilt sideleie og vinkar farvel til fleire hundre millionar sunken costs. Og, midtpartiet på Rogfast kostar omlag det samme som Tautratunellen i budsjettet levert til TØI/Dovre Group. Mellom 6 og 7 mrd.

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til 614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Siste kommentarer

Ketil Strand Andersen 6 dager siden Anbefales å ta et besøk til Kvernes
Nå forstod jeg hvorfor det kalles stavkirke!
@Terje SundsbøPunk 1 og 2. Premissene i påstanden er ufullstendig. Vart spørsmålet komplettert med kostnaden for kvar passering målt opp mot ...
@Geir Ole SætremyrHvorfor svarer du ikke på de spørsmålene du får? Det du kaller en ytring fra Rasmus Rasmussen, er en liste ...
@Terje SundsbøEg peika på at Trude Brosvik sa meir. Ja  ho ville ha rassikring av Tokagjelet også. Så det er korrekt. ...
@Terje SundsbøHar du lest protokollen frå Fylkestinget der dei behandla RTP?
@Geir Ole SætremyrVestland fylkeskommune prioriterer ikke rassikring av turistveier og vedlikehold av veiene mellom fergeleiene framfor fastlandssamband til egne innbyggere. De skal ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse