Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Annonse
KSU – Vipps – desktop
Rasmus Rasmussen
Ytring
27 oktober 2023 12:38
Del på Facebook
Illustrasjon: Rambøll
Illustrasjon: Rambøll
Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens meninger og holdning.

Folket ønsker ikke fergebommer som stenger veiene 85 % av tiden, folket ønsker å kjøre fergefritt. Skrot fergene, Frank Sve (Frp) tar feil om meningsmålingene. I siste meningsmåling utført av InFact, er det over dobbelt så mange som foretrekker Møreaksen framfor Romsdalsaksen: 33.2 % svarte at de ønsker Møreaksen, mens bare 15,8 % svarte at de ønsker Romsdalsaksen.

Om man ser på hvor mange som totalt ønsker en fergefri kryssing (Møreaksen eller Romsdalsaksen), så er det altså 49 % av de spurte som ønsker en fergefri kryssing av Romsdalsfjorden. Bare 35,5 % svarte at de ønsker et forsterket fergetilbud. Dvs. det er 13,5 % flere som har svart at de ønsker en fergefri kryssing enn de som har svart at de ønsker ferge.

Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Meningsmålingen i Sunnmørsposten fra mars viser at det er 25,5 % flere i Møre og Romsdal som ønsker en fergefri kryssing av Romsdalsfjorden enn de som ønsker ferge, i juni er det 5,7 % flere som ønsker fergefri, og meningsmålingen i juli som Romsdals Budstikke fikk utført i Molde kommune viser 13,5 % flere som ønsker fergefri fjordkryssing. I samtlige meningsmålinger er det altså flere som ønsker en fergefri kryssing enn som ønsker fortsatt ferge.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) lanserte i 2010 Fergefri E39 Kristiansand-Trondheim, med målsetting å knytte kystregionene tettere sammen. En indre trasé som Romsdalsaksen bommer på målsettingen. Folket er ikke tjent med en ny vei med lite trafikkgrunnlag, et trafikkgrunnlag som blir enda mindre når broen over Langfjorden kommer. Da vil ingen på nordsiden som reiser via Romsdalen velge omveien om Sekken. Dessuten vil Otrøya og Gossen ikke bli fergefri. Romsdalsaksen ble forkastet i 2014 da Møreaksen ble valgt som trasé.

Bevilgningene til Møreaksen vil ikke forbli i Møre og Romsdal om prosjektet stoppes. Da går pengene til andre høyt rangerte og gryteklare prosjekter i NTP i andre deler av landet. Bevilgningene til samferdsel skjer ikke fylkesvis, men prosjektvis. Budsjettkampen står derfor ikke mellom Møreaksen og andre samferdselsprosjekter i fylket, slik Frank Sve (Frp) bevisst feilaktig fremstiller det, gang på gang.

Annonse
Annonse

Fjordkryssingen på Møreaksen erstatter tre ulike fergesamband, som har dobbelt så stor trafikk som Eksportveien gjennom Romsdalen. Det til tross for at veien gjennom Romsdalen er døgnåpen og gratis, i motsetning til fergestrekningene, som dessuten er stengt minst 85 % av tiden.

Noen tror at hvis Møreaksen stoppes vil pengene isteden gå til Eksportveien. Fakta er tvert imot. E136 Ålesund-Vestnes på Eksportveien er også den lengste strekningen på Fergefri E39 Møreaksen. Den mest trafikkerte delen av Eksportveien blir altså finansiert av Møreaksen. Resten av Eksportveien Vestnes-Bjorli blir finansiert via den årlige potten til Nye Veier AS. Denne potten og Nye Veier AS sine prioriteringer av E136 Eksportveien påvirkes ikke av Statens vegvesen sin bygging av E39 Møreaksen.

Frank Sve og Frp tør ikke stille det avgjørende spørsmålet – ønsker folket fergeavløsning også for øyene Gossen og Otrøya i Romsdal, slik som Nordøyane på Sunnmøre? Fylkestinget og Stortinget har allerede svart et rungende JA – med Møreaksen. Og velgerne har fulgt opp i valg etter valg, og gitt et solid flertall til de partiene som kjemper for Møreaksen.

Omkampenes tid er forbi. Det nye fylkestinget i Møre og Romsdal, et resultat av velgernes stemmegiving i høst, har enda en gang bekreftet at de ønsker Møreaksen og Kjerringsundet, en vei de ønsker staten skal ta over ansvaret for. Ellers vil dette påføre fylkeskommunen gigantiske kostnader, som vil gå ut over andre samferdselsprosjekter i fylket vårt i tiår på tiår framover. Meningsmålingene bekrefter at folket ønsker fergefritt – skrot fergene.

Annonse
Annonse
KSU – Vipps – mobil
Du må være logget inn for å kommentere.
Debattregler   

Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Geir Ole Sætremyr · 7 måneder siden
  Tida er forbi når det gjeld meiningsmålingar og kortsiktige målstyringar inn i ei framtid der natur, miljø og klima skal vere dei styrande parametra, eksempelvis slik som Klimautvalet framstiller det:

  "
  Utvalget mener at transportpolitikken må ha som utgangpunkt at de samlete
  norske utslippene skal reduseres med 90–95 prosent til 2050, og at rommet
  for utslipp frem mot 2050 fra transport er svært begrenset. Utvalget anbefaler
  derfor at:
  • transportpolitikken prioriterer tiltak som unngår utslipp. Tiltak som flytter
  transport til mindre utslippsintensive former prioriteres over tiltak som
  forbedrer eksisterende transport.
  • tiltak som reduserer etterspørselen etter transport blir prioritert, både når det
  gjelder transport av varer og av personer, blant annet ved at:
  − eksisterende infrastruktur utnyttes og vedlikeholdes fremfor utbygging
  av ny infrastruktur.
  − stiavhengighet blir vurdert og vektlagt i alle beslutninger fordi transportpolitikken og investeringsbeslutninger legger viktige føringer for hva slags
  infrastruktur og transportformer det legges til rette for.
  − utviklingen av transportsystemet bidrar til å redusere samlet ressurs- og arealbruk, både i Norge og andre land.
  − utviklingen av transportsystemet reduserer samlet energibruk på
  transport. Dette tilsier at det bør satses på direkte elektrifisering
  så langt som mulig, og ikke energikrevende drivstoff som hydrogen
  eller biodrivstoff. Disse bør forbeholdes transport som ikke lett kan
  elektrifiseres, som langtransport til sjøs.
  − det legges mindre vekt på å legge til rette for høy hastighet i veisystemet,
  det vil begrense samlet energibruk og ha positive ringvirkninger på
  arealbruk.
  • transportpolitikken ses på som en del av utviklingen til en sirkulær økonomi.
  Dette gjelder særlig fordi det vil være behov for transport av varer og
  materialer for ombruk, gjenbruk og gjenvinning. "
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir M Punnerud · 7 måneder siden
   @Geir Ole Sætremyr Takk for opplysningen. Viser at Møreaksen er utgått på dato og må skrinlegge en gang for alle og man bør finne andre klimavennlige løsninger. 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 7 måneder siden
   @Geir M Punnerud Dersom ein les kapittelet om transport, sidene 155 til 165, vil ein sjå argumenta som fører fram til konklusjonen. Også kva handlingsrommet fram mot 2050. Og status i 2050 vil definere matematikken, og virkemidla,  frå no og dit.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 7 måneder siden
   @Geir Ole Sætremyr Tiden for energikrevende ferger er altså forbi. Bygg Møreaksen – til beste for miljøet.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 7 måneder siden
   @Terje Sundsbø Les kapittel 8.2 og figur 8.1. Nye store vegprosjekt har stort fokus på auka behov. Jfr. at SVV si planlegging i reguleringa tar høgde for framtidig behov for 4-felts veg, dobling av tunelløp, større fart. Så får alle deinere korleis store vegprosjekt vil passe inn i den naudsynte omlegginga av transportsystemet.

   ""
   til grunn at Norge skal bli et lavutslippssamfunn.
   Transportplanlegging må ta utgangspunkt i hva
   målet er, ikke en fremskrivning av hvor man ender
   dersom dagens trender fortsetter"

   Også, mellom anna:
   "Utvalget anbefaler derfor at:
   • transportpolitikken prioriterer tiltak som unngår utslipp. Tiltak som flytter transport til mindre utslippsintensive former prioriteres over
   tiltak som forbedrer eksisterende transport.
   • tiltak som reduserer etterspørselen etter transport blir prioritert, både når det gjelder transport av varer og av personer, blant annet ved at:
   – eksisterende infrastruktur utnyttes og vedlikeholdes fremfor utbygging av ny infrastruktur"

   Om Møreaksen/Romsdalsaksen vil passe inn i dette blir ei politisk avveging mot ei plikt til å ivareta kloden sitt akutte behov for mentalitetsendring.

   Rapporten har også mange linkar til andre tema, i tillegg til rikhaldig referanselitteratur.

   God lesing inn mot eit større kunnskapsnivå og vidsyn. Snevre tankebaner kan gjerne skiftast ut med betre infrastruktur.

   God lesing

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 7 måneder siden
   @Geir Ole Sætremyr Du har fortsatt ikke svart på mitt spørsmål om hva rapporten sier om Eksportveien.

   God lesning til deg også: https://www.tk.no/klimatilpasning-er-viktigere-enn-a-stoppe-endringene/o/5-51-1425733

    
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 7 måneder siden
  Enda en grunn for å skrote ferger. Miljøkravene til nye el-ferger sier at ferger ikke kan ha diesel-aggregat som back-up. Løsningen er flere fergeavløsningsprosjekter.

  «På møte i Samferdselsutvalget i Fylket ble det fra fylket opplyst at ingen av de nye fergene som er bygget og satt i drift, er godkjente etter dagens krav. Krav som er vedtatt av det politiske miljøet innenfor Ring 1 i Oslo. Iht. Parisavtalen er det kun elektrisk drift som er godkjent, uten back-up.»

  https://www.rbnett.no/meninger/i/bg18Wv/hvor-ble-fergeberedskapen-av
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 7 måneder siden
   @Terje Sundsbø Kvar står det i Parisavtalen det som INP forfektar?

   Trur du på denne type svada?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 7 måneder siden
   @Geir Ole Sætremyr Mener du INP forfalsker uttalelser fylkeskommunen gir til Samferdselsutvalget?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 7 måneder siden
   @Terje Sundsbø Der er ikkje protokollert noko om dette frå møtet 25.10.23. 
   Forfattarane må vere meir spesifikke på kva informasjon som vart gitt slik at vi får vite om påstanden er rein synsing. 

   Inntil dei presterer betre er det framleis svada.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 7 måneder siden
   @Geir Ole Sætremyr Nils Olav Moen og Finn Arne Follestad, Fylkestings representanter for INP skriver:

   «Fergene som i de siste årene er bygget med elektrisk drift, med diesel aggregat/ generator, som ladder batteriene ved strømbrudd mm. er ferger som er tilpasset slik at en kan opprette et ganske trygt tilbud i fylket. Disse fergene gir den tryggheten befolkningen i små utkantkommuner trenger, noe som er med på å redusere fraflytting fra disse kommunene. De fleste av oss trodde at dette var fremtiden, en ferge som både tilfredsstiller Parisavtalen og EU samtidig som de sikrer regulariteten selv når strømmen blir borte. Men slik er det dessverre ikke. På møte i Samferdselsutvalget i Fylket ble det fra fylket opplyst at ingen av de nye fergene som er bygget og satt i drift, er godkjente etter dagens krav.»

   Du mener dette er svada. Farer INP med løgn?
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 7 måneder siden
   @Terje Sundsbø Eg har ingen problem med å forstå og akseptere konsekvensen. Ekfsempel er til dømes at fergene Hareid til Sulesund ikkje fikk nok straum i to dager forrige veke fordi der var arbeid på trafoen i Ørskog.

   Det eg påpeiker er ar det er udokumentert kva som vart orientert om på møte i Samferdselsutvalet der Moen var til staden. Inkludert kva som var grunnlaget for det. Parisavtalen er ikkje spesifikk på dette, men det kan vere at EU arbeider med forordning. Der bør norske styresmakter sei klart frå, ikkje bare å stemple visse grupper som udugelige, eller likegyldige. Det bør kunne dokumentarast før dei lirer av seg slikt i avisspaltane.

   For øvrig, mi kjelde på brua av ei av fergene har ikkje registrert slike utsagn.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Rolf Erik Pedersen · 7 måneder siden
  Å referere til en undersøkelse i Molde kommune,  er det mest useriøse jeg har sett fra Rasmussen. 
  Det man kan lese ut av denne undersøkelsen, er at Moldes innbyggere ikke vil ha Møreaksen.  Rasmussen later som om Moldes innbyggere ønsker å sette de som MÅ krysse Romsdalsfjorden via en bomfinansiert Tautratunell, i sjakk matt!
  Lurer på om forfatteren tror på dette selv?

  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 7 måneder siden
   @Rolf Erik Pedersen Molde kommune er den største kommunen som blir berørt av fjordkryssingen. Undersøkelsen her ble utført av InFact på oppdrag av Romsdals Budstikke. Som det står i artikkelen er det over dobbelt så mange som foretrekker Møreaksen framfor Romsdalsaksen: 33.2 % svarte at de ønsker Møreaksen, mens bare 15,8 % svarte at de ønsker Romsdalsaksen.

   Om man ser på hvor mange som totalt ønsker en fergefri kryssing (Møreaksen eller Romsdalsaksen), så er det altså 49 % av de spurte som ønsker en fergefri kryssing av Romsdalsfjorden. Bare 35,5 % svarte at de ønsker et forsterket fergetilbud. Dvs. det er 13,5 % flere som har svart at de ønsker en fergefri kryssing enn de som har svart at de ønsker ferge. Dette er samme resultat som i meningsmålingene utført på oppdrag av SMP og TK.

   Det avgjørende spørsmålet er: Ønsker folket fergeavløsning også for øyene Gossen og Otrøya i Romsdal, slik som Nordøyane på Sunnmøre? Fylkestinget og Stortinget har allerede svart et rungende JA – med Møreaksen. Og velgerne har fulgt opp i valg etter valg, og gitt et solid flertall til de partiene som kjemper for Møreaksen.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Rolf Erik Pedersen · 7 måneder siden
   @Terje Sundsbø Du bekrefter dine og 1/3 del av Molde
   Bare Molde får fastlandsforbindelse til Oterøya og Gossen,  ofrer vi ikke de andre en kalori. 
   Bo og arbeidsmarked mellom Ålesund og Molde,  er et tomt argument.
   Komisk.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 7 måneder siden
   @Rolf Erik Pedersen Jeg bekrefter at det i siste meningsmåling er dobbelt så mange som ønsker Møreaksen enn som ønsker Romsdalsaksen. Og at det er flere som ønsker fergefri fjordkryssing av Romsdalsfjorden enn fortsatt ferge.

   Molde er fastland. Du bør studere kartet bedre. Det er øyene Otrøya og Gossen som får fastlandsforbindelse, via Møreaksen. Slik som Nordøyane, med Nordøyvegen.

   Med Møreaksen blir reisetidene mellom Ålesund og Molde på linje med mange andre bo- og arbeidsmarkedsregioner i andre deler av Norge. Det er et faktum.
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Geir Ole Sætremyr · 7 måneder siden
   @Terje Sundsbø Då er det eit faktum at alle reguleringsplaner på strekninga Ålesund til Molde må vere fullført, inkludert KS2 for heile strekninga. Og eit finansieringsgrunnlag, inkludert bompengeandel på alle delstrekningane. Også klimaverknader i tråd med klimautvalget sin rapport 
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 7 måneder siden
   @Geir Ole Sætremyr Hvor tar du dette fra? Det er da vitterlig ikke slik at Fergefri E39 Kristiansand-Trondheim ikke kan bygges ut del for del? Det samme gjelder Fergefri E39 Møreaksen, som er splittet opp i del 1 og del 2. Hvorfor har de utarbeidet en KS2-rapport for del 1 tror du?

   Kan du også forklare hvorfor det ikke kan legges fram en egen bompengeproposisjon for del 1?

   Hvor har du det fra at rapporten fra Klimautvalget overstyrer beslutninger i andre departementer eller Storting? Har utvalgets medlemmer blitt tildelt et overstyrende mandat og vetorett?
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Vidar Hölm · 7 måneder siden
  Men E39 i omvei har da ikke noe med at folk vil ha fergefritt. Denne fyren er og blir sprette gal! Man kan ikke snylte på samfunnets felleskasse bare fordi man forguder Otrøya!
  • Denne kommentaren er avpublisert.
   Terje Sundsbø · 7 måneder siden
   @Vidar Hölm

   For flertallet er omveien via Sekken. Bare 25% av de som krysser Romsdalsfjorden krysser også Gjemnessundbrua. Man bygger ikke nye veier for et lite mindretall på gjennomreise.

   Den raskeste traséen for flertallet går faktisk via Otrøya. Som en gratis ekstrabonus gir Møreaksen dermed fergeavløsning til Otrøya, samtidig som flertallet får raskeste vei mellom Ålesund og Molde.

   Samfunnets felleskasse blir således minst belastet om man velger Møreaksen.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Geir Ole Sætremyr · 7 måneder siden
  Start først med å lese Klimautvalet si utgreiing, sidene 155 til 165, for å analysere behovet for Møreaksen. Skal ein ta utvalget sine konklusjonar er konseptet Møreaksen gått ut på dato, eller har ikkje plass på kloden. https://klimautvalget2050.no/?fbclid=IwAR06ePAQlDLkHQx0nfNltqIprD8hdu-2cmwXAX15W8UUJK3v5Jm1EKN6u0w
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 7 måneder siden
  Folkets ønske om fergefri kryssing av Romsdalsfjorden er i ferd med å oppfylles. Planleggingen av Kjerringsundet går sin gang, og planleggingen av Møreaksen er ferd med å fullføres. Møreaksen er flyttet fram fra 10. plass i gjeldende NTP til 9. plass i utkast til ny NTP, og foreslått igangsatt de første 6 år.

  Møreaksen blir for Romsdal det KriFast er for Nordmøre.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 7 måneder siden
  Noen mener løsningen er å flytte fergeleiet i Molde til Cap Clara. Det vil nok Frp i Vestnes ikke like. De ønsker fortsatt ferge fordi de kan gå i land gratis midt i Molde sentrum. Om de må spasere i tre kvarter for å komme til sentrum fra fergen, så vil nok støtten fra Frp til fortsatt ferge minke betraktelig. Da vil enda flere ønske seg Møreaksen.
 • Denne kommentaren er avpublisert.
  Terje Sundsbø · 7 måneder siden
  Nostalgien er stor på Sunnmøre og Nordmøre. Gode gamle dager før Krifast, Nordøyvegen, Eiksundtunnelen, etc. Det var tider det. 
  La de få fergene tilbake.

Likte du denne artikkelen?

Hjelp oss å utvikle KSU.NO videre og bidra med å opprettholde tjenesten fritt tilgjengelig for alle!

Vipps valgfritt beløp til 614043.

Tusen takk!

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
KSU – Vipps – desktop
Annonse
KSU – Vipps – mobil

Innlogging

Siste kommentarer

Terje Sundsbø 11 timer siden Når utredninger er systematisk feil
@Geir Ole SætremyrDøgnåpne veier og fastlandssamband er viktigere for lokalt næringsliv enn rassikring av vinterstengte turistveier. Du bør lese kronikken av Rasmussen ...
Geir Ole Sætremyr 14 timer siden Når utredninger er systematisk feil
@Terje SundsbøFramleis blir det drive veivedlikehold mellom fergeleiene.  Eksempelvis på strekninga E39 Lavik til Festøy, via fergesambandet Anda til Lote.  Du ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Når utredninger er systematisk feil
@Terje SundsbøDet er vurdert, og ønskt, men er det konkludert?
Terje Sundsbø 1 dager siden Når utredninger er systematisk feil
@Geir Ole SætremyrStrekningen Nyhamna-Molde er vurdert som kritisk infrastruktur. Kjerringsundet vil bli en del av dette. Du forutsetter at dette ene og ...
Geir Ole Sætremyr 1 dager siden Når utredninger er systematisk feil
@Terje SundsbøEg forventer meir nøktern framstilling.Kjerringsundet:Med utgangspunkt i KS2 basert på 2021 prisar vil sambandet koste 4,9 mrd Med 20 prosent prisstigning ...
Terje Sundsbø 1 dager siden Når utredninger er systematisk feil
@Geir Ole SætremyrStaten bidrar med det meste også på Møreaksen. For Kjerringsundet er det i tillegg Aukra kommune som bidrar. Fylkespolitikerne ønsker ...
Annonse

Støtt KSU.NO via bank eller Vipps.

Annonse