• Vendepunkt i aksekampen?

  Kan det snu snart? Kan det venda? De e åpenbart kan henda – synger Bjørn Eidsvåg i sin nye sang. Administratoren for FB-siden «Møre uten Møreaksen» (MuM) er sikrere i sitt utsagn, for han sier

  ...
 • Honnør til fylkesadministrasjonen

  Romsdalsaksen AS skriver i en melding at fylkesadministrasjonen fortjener positiv omtale for fremlegget til uttale i sak 26/20 «Nasjonal transportplan 2022-2030».

  Teksten

  ...
 • Møreaksen har «torpedert» heile fylket!

  Helge Orten og co har gjennom sin iver og sitt undersjøiske tunellsyn for kun eit prosjekt Møreaksen, sett fylket 10 år attende samferdselsmessig.

  Møre og Romsdal har hatt leiaren i

  ...
 • Romsdalsaksen og dugnadsånd

  Innsamlingsaksjonene

  Den første innsamlingsaksjonen gjaldt 2 rapporter knyttet til samfunnsnytte, utført av HR-Prosjekt (Oslo) Kostnaden var KR 500.000.- og det tok et halvt år å samle

  ...
 • Romsdalsaksen sin potensielle oppside

  Uten en fair utredning av Romsdalsaksen (RA), er det vanskelig å se for seg at den kan bli realisert – men, dersom det skjer er sannsynligheten ganske stor. For RA-tilhengerne er derfor

  ...
 • Eksportvegen E136 først

  Kom i gang med aktuelle prosjekt er omkvedet fra mange hold. De hentes frem fra en herlig blanding av alt fra ferske utredninger til ideer og forslag fra gamle nedstøvede permer. Alle vil fremst

  ...
 • Veøy og Romsdalsaksen en mulig allianse?

  Det er ikke lett å finne paralleller til Veøy gamle kirke, den gamle kaupangen og prestegården. Borgundkaupangen i dagens Ålesund har mye til felles med «konseptet» på Veøy. Borgund var faktisk

  ...
 • Fair utredning av Romsdalsaksen – et legitimt krav

  Drøye 11500 har signert krav om utredning av Romsdalsaksen. Jeg var nr. 2425 i rekken, og signerte på selveste kvinnedagen i 2017 – ca. 3 måneder etter at den nye oversjøiske løsningen og

  ...
 • Statens Vegvesen, for folket?

  Eg har drevet med samferdselspolitikk i meir enn 20 år og har aldri før sett eit samferdselsprosjekt som er så greinalaust dårleg at strategisjefen i Statens vegvesen til stadig må skrive

  ...
 • Fortsatt ferjer eller Romsdalsaksen som løysing for kryssing av Romsdalsfjorden

  Vedteken resolusjon på fylkesårsmøtet til Møre og Romsdal FrP.

  Eit svært stort fleirtal av innbyggjarane her i fylket, ynskjer ikkje Møreaksen realisert som alternativ

  ...
 • Et fiktivt vegvalg med fiktiv sjef

  Fiktive reiser er gratis, og denne starter ved Fremstedalen på Ørskogfjellet. Stamvegen E39 har Trondheim som endepunkt, men vi skal ikke så langt. Du kan velge mellom to alternative veger, og

  ...
 • Nytt distriktsfiendtleg forslag – omlegging av inntektssystemet for hurtigbåt

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har sendt på høyring eit forslag til nye kriterium for båtar i inntektssystemet for fylkeskommunane.

  Midt under ferjeopprøret kjem det eit

  ...
 • Utfordrerens utfordringer i aksekampen

  Det er ikke enkelt å være den som utfordrer generelt, og når midlene er knappe spesielt. Slik også i aksekampen, der det strides mellom en oversjøisk og undersjøisk kryssing av Romsdalsfjorden.

  ...
 • Romsdalsaksen: Brevet til Knut Arild Hareide

  Det ble et omfattende brev de to frontfigurene i Romsdalsaksen AS, (RA), Jørn Inge Løvik og Kai Magne Stokkeland, sendte til vår nye samferdselsminister Knut Arild Hareide forleden. 10 sider med

  ...
 • Ferje Aure-Hitra må utgreiast

  All samfunnsutvikling kan ikkje stoppe opp sjølv om den fylkeskommunale økonomien er krevjande. Difor må ferjeforbindelsen mellom Aura og Hitra utgreiast vidare.

  Ei ny ferjeforbindelse

  ...
 • Romsdalsaksen og folkeopplysning

  Med et smil om munnen har ledelsen i Romsdalsaksen AS startet en quiz. Folkeopplysning på en engasjerende og samtidig morsom måte på FB-siden RA/Sekkfast.  Hittil er kun et spørsmål stilt,

  ...
 • Galluper for stamvegen E39

  Det har vært noen galluper med spørsmål om folket foretrekker Romsdalsaksen (RA), Møreaksen (MA) eller fortsatt fergedrift over Romsdalsfjorden, samt den siste fra høsten -19 som dreiet seg om

  ...
 • Svar til Frank Sve: Kristin Sørheim og Sp, skjerp dokke

  Svar fra Kristin Sørheim til leserinnlegg fra Frank Sve: 

  ...
 • Frank Sve: – Kristin Sørheim og Sp, skjerp dokke

  No må Kristin Sørheim og Sp verkeleg forsøke å ta seg sammen. Både Kristin Sørheim og Sandra Borch i Sp har forsøkt å teikne eit bilde av at dagens regjering «kutta» løyvingane til fylket til

  ...
 • Ulvar, får og ferjeropprør

  Staten sine overføringar til ferjedrift på 20 samband i Møre og Romsdal er på same nivå i 2020 som i 2013. Frå 2019 til 2020 får vi auka overføring på 0,4 %. I Møre og Romsdal er det fire

  ...
 • Sp i praksis

  Sp er som ein Ulv i fåreklær, forsøker til stadig å vere noko heilt anna enn den dei faktisk er i praksis».

  Distriktsparti?

  Utad og i kjent stil frå Slagsvold Vedum, forsøker Sp å

  ...
 • Mål og vekt i aksekampen

  Vi har alle blitt målt og veid, og vi kjenner reglene. Når høyden skal måles må skoene av, og bærer man et hodeplagg får det samme skjebne. Ved vekta er det av med alt unntatt undertøyet, dersom

  ...
 • Farlige Møreaksen

  Mange har sett storfilmen «Tunnelen» denne jula, og den gir et skremmende bilde av hvilke katastrofer som kan skje inne i tunneler. Hvorfor vil ikke våre folkevalgte og vegetat beskytte oss mot

  ...
 • Tunnelsyn

  En norsk film om tunnelbrann, i stor grad filmet på Strynefjellet i tunnelene der, har fått stor oppmerksomhet. På samme vis som filmen «Bølgen» som var knyttet til flodbølge i Geirangerfjorden

  ...
 • SVV sin «utredning» av Romsdalsaksen

  Av: Jørn Inge Løvik og Kai Magne Stokkeland. Daglig leder og Styreleder i Romsdalsaksen AS

  Fredag 6. desember 2019 presenterte SVV Midt sin rapport om alternative muligheter for

  ...
 • Fortsatt ferjer eller Romsdalsaksen?

  Nye veier AS har fått eit godt utgangspunkt for vidare og grundigare utgreiing av Romsdalsaksen, etter rapporten frå STVV.

  Statens vegvesen har lagt fram sin «lynrapport» der ein på svært

  ...
 • Nordmørslista bommer om Møreaksen

  Svar til Stig Anders Ohrvik og Nordmørslista sitt innlegg «Ny» vurdering –

  ...
 • Underlig utredning i aksekampen

  Utredningen om fjordkryssingen av Romsdalsfjorden som Statens Vegvesen Midt  (SVV) presenterte 6.12.19 har skapt reaksjoner.  Den korte versjonen er på 4 punkt, og konkluderer

  ...
 • «Ny» vurdering – samme kriterier

  Store deler av befolkningen i Møre og Romsdal har engasjert seg i trasevalget for E39 i håp om at omveien Møreaksen skal legges til side. Veldig mange er godt fornøyd med å krysse Romsdalsfjorden

  ...
 • Oversjøisk kryssing av Romsdalsfjorden?

  Bortsett fra unødvendig reiselengde, tidsbruk og kostnadsnivå for stamvegen E39, kunne Møreaksen og Hafast vært et greit alternativ. Noen ville nok forlangt en lengre liste med stikkord som

  ...
 • Svar til Frank Sve: Legg ned fylkeskommunen

  Svar fra Kristin Sørheim til leserinnlegg fra Frank Sve: Legg ned

  ...
 • Møreaksen og Nordøyvegen

  Møreaksen AS ble opprinnelig etablert i 1986 med kommunene Haram, Midsund og Aukra som aktive parter. Ideen var å binde kommunene sammen i en ytre linje som dagens veg på Nordmøre mellom

  ...
 • Kostnadskutt for E39?

  Den egentlige Møreaksen burde være aksen gjennom fylket med kryssing av Halsafjorden, Romsdalsfjorden og Storfjorden. De bør sees i sammenheng, ettersom prosjektene er del av stamvegen E39 fra

  ...
 • Romsdalsaksens enkle genialitet

  Artikkelen «Romsdalsaksens enkle genialitet» fra mars -18 kunne med små korrigereringer på nytt gått i trykken. Løsningen er fortsatt like genial. Fortsatt er det nok med en veg over

  ...
 • «Utredning» av Romsdalsaksen

  Vi har registrert at daglig leder i Møreaksen Harald Espeland har kunngjort at Romsdalsaksen AS har avvist samarbeid og deling av informasjon med Statens Vegvesen Vest. Dette både mener han noe

  ...
 • Fortsatt ferje, vesentleg betre «effekt» enn Møreaksen

  I absolutt alle rapportar og vurderingar som eg har sett, absolutt alt om Møreaksen AS eg har lest, kjem fortsatt ferje over Romsdalsfjorden ut med den definitivt beste «effekten», og

  ...
 • Sp sin politikk i praksis

  Gratis ferjer og gratis skulemat, var valgflesket til Sp, no har valgflesket surna, no blir det over 100 mill kr i kutt i dei vidaregåande skulane, nedlegging av skuletilbod, dyrare ferjer og

  ...
 • Exit, Helse Midt Norge!


  Det er absolutt ingen grunn for FrP her i fylket, å støtte opp om fortsatt regjeringsdeltakelse, med ein statsråd frå Høgre, som fortsatt stikk haudet i sanden ang sjukehussituasjonen her i

  ...
 • Romsdalsaksen skal utredes

  Det er ikke fylkeskommunen som bestemmer når det gjelder stamveger og fjordkryssing som eksempelvis over Romsdalsfjorden, men positivt at det nyvalgte fylkestinget enstemmig går inn for

  ...
 • Åpent brev: Krav om tillitsfull utredning av Romsdalsaksen

  Striden rundt kryssing av Romsdalsfjorden er stor og tiltakende. Til nå har over 11.300 personer signert krav om utredning av alternativet ...

 • Statens vegvesen: Mulig å kutte 100 milliarder kroner

  Det går an å redusere kostnadene med 100 milliarder kroner på 120 veiprosjekter som i dag har en prislapp på 600 milliarder kroner, mener Statens vegvesen.

  Vegvesenet har

  ...
 • Nytt fylkesting og nye muligheter for Romsdalsaksen

  I perioden 14.–16. oktober takker Jon Aasen av som fylkesordfører, og nytt fylkesting blir etablert med en blanding av veteraner og nye medlemmer. Det er flertall i det nye fylkestinget for

  ...
 • Vegvesenet åpner for å skrote fergefri E39

  Statens vegvesen kan gå bort fra fergefri E39 for å kutte kostnader. Det bekymrer leder av Møreaksen, som viser til stortingsvedtaket om Nasjonal

  ...
 • Statens vegvesen avlyser Rogfast-kontrakt

  Statens vegvesen avlyser konkurransen om Kvitsøy-kontrakten i Rogfast-prosjektet. Nå krever fylkesordføreren i Rogaland svar.

  Rogfast-prosjektet skal sikre fergefri

  ...
 • Aksekampen over Romsdalsfjorden hardner til

  Påstandene er mange og friske fra begge sider, og både Romsdalsaksen (RA) og Møreaksen (MA) krever eierskap til sannheten. La oss se litt på gammelt og nytt fra de siste par årene for strekningen

  ...
 • Om akser og sykehus...

  Det er åpenbart at valgkampen tilspisser seg. Spesielt Frps Frank Sve er på krigsstien og harselerer med de fleste.

  Hvis det er slik at både samferdselsminister og

  ...
 • Økt tilslutning for Romsdalsaksen

  8700 underskrifter med krav om tilleggsutredning av Romsdalsaksen sier sitt om den folkelige tilslutningen. FB-sider i hopehavet «JA til Romsdalsaksen – NEI til Møreaksen» florerer. Noen er mot

  ...
 • «Møreaksens nye klær»

  Det er vel mange nå som venter på SVV sitt «grove overslag» på hva en flytebruløsning i MA-traseen vil bli priset til.

  Om vi kan trekke paralleller til «keiserens nye klær» vites

  ...
 • 16 gode år i Fylkestinget

  Det er i grunnen ein kjekk gjeng i fylkestinget som eg no vil takke for samarbeidet i dei 4 siste åra.

  Trur vi stort sett har klart oss godt og vi har som fylkesting

  ...
 • Molde ingen vei utenom – over eller under sjø?

  Møreaksen: Bru, undersjøisk tunnel og vei Julbøen–Vik. Romsdalsaksen: Flytebruer, landbaserte bruer og vei med tunnel Lønset–Hjelvik.

  Kartet viser tydelig grunnen til at

  ...