• Et uverdig spill om sykehus

  Jeg har fulgt sykehuskrigen i Møre og Romsdal helt siden 1970-tallet.  Det har vært et til dels uverdig spill – og det uverdige spillet fortsetter. Og de som taper er nok en gang

  ...
 • På tide å sette strek

  Ufred. Strid. Krangling. Spetakkel. Krig. Tjuvtriks. Taskenspilleri. Kannibalisme. Overkjøring. En evig taper. En evig vinner. You loose, I win. I ti-år, etter ti-år. Noen som kjenner seg igjen?

  ...
 • Nordmøre har en spennende historie

  Nordmøringene har en rik og spennende historie. For min del har jeg vært en del av den de siste 70 årene. Når man ser seg tilbake har det skjedd enormt mye også i denne lille korte tiden. Ser vi

  ...
 • Rikspolitikerne svikter sine velgere

  Aftenposten har avdekket en enorm pengebruk i partigruppene på Stortinget – en pengebruk flere av de store partiene nekter innsyn i. Vi vet at mye er gått til fest og moro. Selvsagt unner jeg at

  ...
 • Eliten mot folket i sykehussaken

  Overalt i kongeriket er det nå et opprør i folket mot den politikken som både den politiske og administrative eliten står for når det gjelder driften av sykehusene. Eliten vil ha færre, men

  ...
 • Vil julefreden senke seg i Kristiansund?

  Jeg vet ikke om julefreden vil senke seg i Kristiansund den 3. juledag da man må ha et ekstraordinært bystyremøte for å bli enig om et nytt budsjett for 2019. Bystyremøtet den 18. desember ble en

  ...
 • Ole Gunnar viser at det nytter…

  ...
 • Åpent brev til ordfører Kjell Neergaard og rådmann Arne Ingebrigtsen

  Det har vært hektiske uker i Kristiansund. Mye står på spill. Det hele toppet seg i dag ved at budsjettet ble utsatt. Hva er det som skjer?

  Sagen-saken: Torbjørn Sagen(H)

  ...
 • Det gjelder å holde på posisjonene sine

  Makt er viktig for mange både i politikk og i byråkrati. Har man først fått en posisjon så kjemper man som løver for å holde seg på maktens pyramider. Dette er kanskje årsaken til at vi

  ...
 • En jul til ettertanke

  Det stunder mot jul – en jul med håp og glede. Men dessverre er det ikke alle som får oppleve gleden og håpet alle skulle ha vært forunt. Selv her i rike Norge er det mange som ikke

  ...
 • Lær av KBK nordmøringer – samspill gir resultater

  ...
 • Navigasjonsskolen «reddet» byen

  Navigasjonsskolen i Kristiansund var viden kjent som en god skole. Det kom folk fra mange steder i Norge for å utdanne seg til navigatører. Dette skulle få stor betydning på mange måter.

  ...
 • Hvem tenker mest langsiktig i dette fylket?

  Det forundrer meg stadig at det er så stor forskjell på hvem som tenker kortsiktig og langsiktig av byene i Møre og Romsdal. I sin tid var det ikke tvil om hvem som så mulighetene. Det var

  ...
 • Et sykt system i helse-Norge

  Måten nye sykehus skal finansieres på bygger på et finansierings-system som ikke er bærekraftig. Helseforetak må nemlig forholde seg til de rammene man har. Bygger man nye sykehus får det

  ...
 • Nordøyvegen: Katastrofe uansett

  Det krangles om hvem som setter opp de riktige regnestykkene vedrørende fantasiprosjektet Nordøyvegen. Men uansett hvilken regnestykker man setter opp vil det være katastrofalt for fylkeskommunen

  ...
 • Bølla vinner

  Jeg skal skrive om fylkeskommunen. Av hensyn til faren for høyt blodtrykk, anbefaler jeg å lese dette stykket med litt rolig pen musikk til. Jeg vil også, av frykt for å ansett som forutinntatt,

  ...
 • Forsvaret har mye å svare for

 • Iverksett plan B – like barn leker best

  Hadde man ikke visst bedre kunne man håpet på at alle signalene fra fylket de siste ukene, tilsa at noen begynte å jobbe med å se på reelle muligheter for regionsendring og tilhørighet til

  ...
 • Nordmøringer kjører fylkeskommunen rett i avgrunnen

   Det er nesten uvirkelig, men nå styrer enkelte nordmørsrepresentanter i fylkestinget Møre og Romsdal fylkeskommune rett i avgrunnen på grunn av at de støtter et luftslott

  ...
 • Hvilke hærførere har vi på Nordmøre?

  Etter at fylkesutvalget har gjort et fullstendig meningsløst flertallsvedtak om å sørge for at det blir et flertall for Nordøyvegen, spør jeg meg om hvilke hærførere Nordmøre har satset på.

  ...
 • Gamle og syke mennesker er blitt en kasteball

  I ett av verdens rikeste land er gamle og syke mennesker blitt en kasteball som synes å stå helt uten rettigheter. Som pårørende til en gammel mor har jeg sett sider av dette samfunnet som slett

  ...
 • Nordøyvegen: Politikerne må ha ryggrad til å si stopp

  Jeg skjønner at fylkespolitikerne i Møre og Romsdal er under stort press i forbindelse med gigantinvesteringene til Nordøyvegen på Sunnmøre.  Selvsagt forstår jeg også folket ute på

  ...
 • Politiske eventyr kan bli kostbare

   

  Til alle tider har det vært politikere som har latt seg presse av ulike grupperinger og interesser for at store og små prosjekter skal bli realisert. På alle politiske nivåer er

  ...
 • Hadde det ikke vært for disse hersens pasientene…

  De har det tøft nå styremedlemmene i helseforetakene, ikke minst i Møre og Romsdal. Underskuddet vokser, og både direktører og styreledere kan ikke fatte at de som er ansatt på sykehusene ikke

  ...
 • Vi må ha et mangfold i eldreomsorgen

  Etter at å ha engasjert meg i debatten om hvordan Kristiansund kommune driver sin eldreomsorg, har jeg fått utrolig mange tilbakemeldinger og innspill.  Det har vært mye edder og galle i de

  ...
 • Selvgode politikere liker ikke kritikk

  Nå må samfunnseliten i Kristiansund gå i seg selv. Etter at det i lange tider har kommet mange harmdirrende innlegg både i Tidens Krav og på sosiale medier om problemene i bl.a. eldreomsorgen i

  ...
 • En refleksjon etter et bystyremøte…

  Det er år og dag siden jeg har vært på et bystyremøte i Kristiansund. Men du verden for en forandring. Hvor er personlighetene blant politikerne – og hvor er de kvikke replikkene? Noen av de

  ...
 • «Det er et annet budsjett»

  Hvor ofte har vi ikke hørt det når det klages på at det brukes alt for lite penger i kommunene til eldreomsorg i forhold til alt det andre man bruker av penger på. «Jo, du skjønner. Det

  ...
 • Eldreopprøret lar seg ikke kneble

  Folket er begynt å våkne nå. De er opprørt over måten eldre og syke mennesker blir behandlet på. Håpet er at dette opprøret skal få politikerne til å våkne og at de tar det lovpålagte ansvaret de

  ...
 • Verden vil la seg bedras

  En internasjonal liga med hvitsnippforbrytere har tømt statskasser i Europa for hundrevis av milliarder kroner. Problemet er at noen av verdens største banker også har vært med på dette

  ...
 • Nordmørskafeen stenger – et stort tap

  Meldingen om at Nordmørskafeen i Kristiansund stanser driften etter 66 år, slo ned som en bombe 5. oktober. Nok en viktig kulturinstitusjon er borte. Nordmørskafeen har for mange vært et

  ...
 • Stans kameraderi og sugerør i offentlige kasser

  Jeg fatter ikke at noen fortsatt velger å jobbe i de skjulte rom. Men etter et langt liv som pressemann har jeg dessverre sett litt ymse når det gjelder kameraderi og habilitet både i

  ...
 • Selvsagt må kulturen samles på Devoldholmen

  Er lekkasjene fra statsbudsjettet riktige, kommer det nå statlige penger til nytt kulturhus og museum i Kristiansund. Det antydes et beløp på 150 millioner kroner. Med midlene som kommer fra

  ...
 • Kan politikerne forsvare systemfeil i helsevesenet?

  Ekspertveldet har tatt helt overhånd i Norge. Politikerne har gitt fra seg den meste av makta. Nå er det fullmaktslovene som gjelder – og de vet byråkratene å utnytte. Vi har i dag en

  ...
 • Det var mye kollektiv uforstand før i tiden….

  Alt var sannelig ikke bedre før i tiden i dette landet. Jeg tenker på alle skrekkhistoriene om kollektiv uforstand både i helse og skole. Ja, det var mye uforstand mange steder. Jeg tenker på

  ...
 • Nordmøringer – verden ligger åpen for dere

  Nordmøringene har alltid sett mulighetene i den store verden. I mange hundre år har vi eksportert tømmer, fisk og kunnskap til land over hele verden. Norske skip og sjøfolk har vært på steder man

  ...
 • Alt var ikke bedre før i tida, men…

  På Facebook-sidene som gjelder Kristiansund og Nordmøre har vi til tider mange fornøyelige tråder både om dialektuttrykk og hva vi drev på med i «gamle dager». Det er mye mimring. Noen mener at

  ...
 • «Nordmørsmåle e rotekte»

  Mange har reagert på kronikken min om Kristiansundsdialekta som

  ...
 • «Kristiansuinnjsdialækta på rølista»

  Kristiansund har en veldig spesiell og rar dialekt. Noen mener at den er landets styggeste, men det er langt fra tilfelle. Det er en flott dialekt.

  ...

 • Et fatalt feilgrep av fylkesmannen

  Det er utrolig at fylkesmann Lodve Solholm går i mot kommunestyrets vilje i Gjemnes om en samlet kommune. Nå vil han splitte kommunen. Dersom Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  ...
 • Ta marin opplæring på Nordmøre

  Nordmøre er et senter for marine næringer, og alt tyder på at disse næringene blir enda viktigere i årene som kommer. Da er det viktig at mange tilegner seg den nødvendige kompetanse. Jeg

  ...
 • Når eliten er på kollisjonskurs med folket

  Man kan være enig eller uenig om Acer, men Stortingsvedtaket om å slutte seg til dette europeiske strømsystemet viser det dilemma som mange partier, og spesielt Arbeiderpartiet, står overfor. I

  ...
 • All honnør til turistforeningen

  Kristiansund og Nordmøre Turistforening (KNT) er noe vi alle må være stolte av i vår del av landet. All honnør til alle ildsjeler som har bygget opp noen av de flotteste turisthyttene vi har i

  ...
 • Ny sykehusskandale – nå i Kirkenes

  I følge oppslag i NRK er Nye Kirkenes

  ...
 • La oss beholde Boeing-flyene

  Nå viser tallene at flere reiser til og fra flyplassen på Kvernberget. Men den positive utviklingen kan stanse eller bli begrenset når SAS nok en gang setter inn CRJ-flyene som erstatning for

  ...
 • Har ikke politikerne lært noe?

  I de siste ukene har det vært utrolig mange medieoppslag om byggeskandalen på Stortinget. Man skulle tro at dette ville skjerpe politikerne når man skal gjøre vedtak om nye store

  ...
 • Kristiansund trenger flere – ikke færre sykehjemsplasser

  Det blir stadig flere eldre og syke mennesker både i Kristiansund og i andre kommuner i landet. Men til stadighet leser vi om hjerteskjærende saker hvor folk som har stått på i et langt liv for

  ...
 • Kampen er ikke over. Gratulerer med dagen!

  Fredrikke Marie Qvam (født 31. mai 1843 i Trondhjem, død 10. september 1938 på Gjævran Gård ved Steinkjer) var en norsk kvinnesaksforkjemper og humanitær leder. Hun grunnla

  ...
 • Strutsepolitikken lenge leve

  I følge en lederartikkel i Sunnmørsposten kommer nå de første varslene om at kostnadene for Nordøyvegen vil øke. Det kommer ikke som en bombe på meg. Jeg har nemlig gjennom en generasjon fulgt

  ...
 • Må Kristiansund redusere sitt sentrum?

  Den kjente næringslivsmannen Stig O. Jacobsen fra Gjemnes sier i et ...