• Jeg skjønner ikke motviljen som synes å råde i enkelte politiske miljøer om å skrive en ny bok om Kristiansunds historie. En slik bok vil være viktig på

  ...
 • Skal Kristiansund lufthavn Kvernberget utvikle seg med større fly og flere ruter, er det avgjørende at nordmøringene bruker sin egen flyplass. Det at SAS har satt inn mindre fly, skyldes jo at

  ...
 • I Spania har det de siste årene vært en kraftig økning i tallet på turister. Det er kanskje ikke så rart med alle de konfliktene vi har rundt om i mange Middelhavsland. I de siste fem årene har

  ...
 • Det krangles som busta fyker rundt om i Norge om sammenslåinger av kommuner og regioner. Vi hadde en meget stor kommunereform på 1960-tallet spesielt i årene 1964/65. Da ble en rekke kommuner på

  ...
 • Det å kunne vokse opp i Kristiansund og på Nordmøre etter krigen var en fantastisk opplevelse. Vi hadde frihet og vi hadde muligheter. Det skapte en kreativitet mange i min årsklasse 1949

  ...
 • Det pågår en bitter kamp på sosiale medier og andre steder om regiontilknytning og fylkestilhørighet. Regjeringen har satt i gang en merkelig prosess både når det gjelder sammenslåinger av fylker

  ...
 • Per Helge PedersenDet kommer en dag når all verdens

  ...
 • pedersen</span></p>...					</span>
										<div class=

 • Alt ligger til rette for at Kristiansund og Nordmøre igjen skal bli en «stormakt» innen fiskerinæringen og innenfor de nye næringene som bygges opp med utgangspunkt i havrommet. Det er kanskje

  ...
 • ...