Samlegrafikk for alle kommunene i utvalget - Kristiansund, Aure, Smøla og Surnadal

gallup chart

Spørsmålet: Dersom det var kommunestyrevalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?

Svaralternativene: 

 • Arbeiderpartiet - AP
 • Fremskrittspartiet - Frp
 • Høyre - H
 • Kristelig Folkeparti - Krf
 • Rødt – RV/Rød Valgallianse
 • Senterpartiet - SP
 • Sosialistisk Venstreparti - SV
 • Venstre - V
 • Pensjonistpartiet - PP
 • De kristne - K
 • Miljøpartiet De Grønne - MDG
 • Kystpartiet - KP
 • Nordmørslista
 • By og Bygdelister
 •  Andre partier. Notér
 • Vil ikke stemme
 • Vil ikke svare
 • Ikke sikker/vet ikke
 • Har ikke stemmerett
 • Vil stemme blankt

Resultat i hver kommune

gallup aure

gallup kristiansund

gallup smola

gallup surnadal

Statistiske data

valg gallup datagrunnlag

valg gallup datagrunnlag

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til post@ksu.no.
For kommentarer vennligst bruk kommentarfeltet under.

Mer i emnene - region, helse og samferdsel på Nordmøre